Nylig leverte Mattilsynet og Miljødirektoratet sin felles anbefaling for videre håndtering av skrantesyke blant villrein på Hardangervidda.

Sekretæren i Hardangervidda villreinutvalg påpeker at de to statlige etatene har en forskjellig tilnærming til antall dyr som skal skytes ned, og mener at Mattilsynet ønske om lave bestandstall ikke samsvarer med adaptiv forvaltning.