Høy nedskyting av bukk og simler. Lengre jakttid. Muligheter for å frakte ut kjøtt med helikopter. 

I utgangspunktet høres Mattilsynets og Miljødirektoratets forslag for bekjempelse av skrantesyke på Hardangervidda lovende ut for jegere. Men bare på kort sikt. På lang sikt kan villreinjakta på Hardangervidda forsvinne i årevis fremover.