Ønsker mer tallgrunnlag

Professor Knut Røed ved NMBU mener forskerne bør vite mer om omfanget av skrantesyke blant Hardangervidda-reinen før myndighetene gjør drastiske tiltak.

Sist oppdatert 28. januar 2021 kl 12.41
Bildet av villrein skrantesyke
Professor Knur Røed ønsker mer prøvetaking av villrein før myndighetene beslutter drastiske tiltak mot skrantesjuka på Hardangervidda

Denne uken presenterte Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) en kunnskapsoppdatering angående skrantesyka på Hardangervidda.

Oppdraget til VKM var å analysere tre strategier; å ikke gjøre noe med smitten, å begrense smitte eller å utrydde smitten.

– Jeg synes ikke det er en god idé å skyte ned hele bestanden med den kunnskapen vi har i dag. Samtidig forsto jeg det slik at VKM ikke uten videre anbefalte det, sier professor Knut Røed ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Les også: Myndighetene kommer trolig ikke til å utrydde all villrein på Hardangervidda.

Røed mener det er sannsynlig at den smittede bukken på Hardangervidda ikke kom vandrende fra Nordfjella.

– Vi gjorde en analyse av det smittede dyret, og sammenlignet med den genetiske profilen vi generelt sett finner på Hardangervidda og Nordfjella. Da ser vi at DNA-profilen ser ut til å høre hjemme på Hardangervidda, sier han.

Det er tatt prøver av 4247 villrein på Hardangervidda. Kun ett dyr har så langt fått påvist smitte.

– Smitten dukket altså opp i ett av over fire tusen dyr. Det åpner også for muligheten for at smitten kan dukke opp i andre bestander uten at vi vet det.

Les også: Forskere tror nå at utbredt gevirgnaging kan være med på å forklare spredningen av skrantesyken

Røed ønsker seg derfor et større tallgrunnlag før det tas drastiske beslutninger for å prøve å kontrollere skrantesyken på Hardangervidda.

– Jeg mener at det viktigste målet nå må være å få en best mulig oversikt over hvor og hvor hyppig smitten er til stede i samtlige villreinbestander før man bestemmer seg for mer drastiske tiltak.

Han sier det er mulig å holde smitten i sjakk ved å redusere bestandene. Samtidig mener han at det er liten sannsynlighet for at en ren reduksjon kan utrydde smitten fullstendig.

– Usikkerheten er for stor. Vi må ha mer tallgrunnlag og undersøke dyr i alle de andre villreinbestandene rundt Hardangervidda.

Inntil videre er fokuset satt på å hindre smittespredning ut av villreinområdet. Statens Naturoppsyn (SNO) er allerede i gang med å sperre viltkrysninger på Europavei 134 og Riksvei 7.

Publisert 28. januar 2021 kl 12.41
Sist oppdatert 28. januar 2021 kl 12.41
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen