Første møte om reetablering i Nordfjella

Lokal forvaltning og forskere har nå tatt det første skrittet mot å bygge opp villreinstammen i Nordfjella sone 1 igjen, etter den statlige nedskytingen.

Sist oppdatert 1. november 2021 kl 19.07
villrein rein reinsjakt fangstgrav foto Åsgeir Størdal
Villreinstammen i Nordfjella skal nå bygges opp til fordums høyder. (ill.foto: Åsgeir Størdal)

Etter statens nedskyting av villreinstammen i Nordfjella Sone 1 (området mellom Hemsedal, Hol, Aurland og Lærdal) vinteren 2018, er det et mål å bygge opp en ny villreinbestand i Nordfjella sone 1.

Lokal forvaltning, forskere og andre var derfor samlet 26.-27. oktober for å diskutere og dele kunnskap, meninger og verdisyn knytta til reetableringa.

– Å samle ulike aktører rundt ett bord er et godt utgangspunkt for en god dialog og videre prosess, sier leder Endre Lægreid i Villreinrådet i Norge.

Må vurdere ny kunnskap fortløpende

Møtet inneholdt både foredrag og gruppearbeid. Gruppearbeidet startet med å definere suksesskriterier for en vellykket reetablering. Videre diskuterte gruppene mål og delmål for reetableringen, identifiserte tiltak for å sikre måloppnåelse og vurderte hvilke kildebestander som bør gi opphav til en ny bestand.

Hva har funnet av skrantesjuke på Hardangervidda å si for reetableringen av en ny bestand i Nordfjella sone 1? Vil funnet av prioner i jordprøver i Nordfjella sone 2 påvirke reetableringen?

Disse spørsmålene må gruppa ta stilling til, og vurderingene må hele tiden tilpasses ny kunnskap.

Skisser tidsplan til våren

Reetableringsgruppa skal møtes igjen i løpet av første kvartal 2022 for å diskutere videre. Da skal blant annet en tentativ tidsplan for reetableringen skisseres.

Diskusjonene fra møtene skal sammenfattes i en rapport som leveres Miljødirektoratet og Mattilsynet før sommeren 2022. I rapporten vil ulike meninger i gruppa komme fram.

Direktoratene skal deretter gi en videre anbefaling om gjennomføring av reetablering til KLD og LMD. Både rapporten fra gruppa og anbefalingen fra direktoratene vil bli offentlige.

Publisert 1. november 2021 kl 19.07
Sist oppdatert 1. november 2021 kl 19.07
Relaterte artikler
finsk spets jakthund jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Skrantesyke - forsker med hunder til sporing

Norsk professor: – Et stort usikkerhetsmoment

AVLYSER UTTAK: Regjeringen stanser den planlagte nedskytingen av villrein i vinter. Foto: Olav Strand/Nina
Regjeringen avfeier vinteruttak

Dropper nedskyting av villrein

SÅRBART: Villreinen på Hardangervidda er svært utsatt. Nå fortviler jegere over at et stort antall reinsbukker skal skytes ned for å stanse mulig smitte av skrantesyke. Foto: Ann Kristin Bakkane.
Skrantesyken på Hardangervidda

Vil skyte opptil 1000 reinsbukker

Liten villreinflokk på vei over snøflekk i snaufjellet.
Reetablering av villrein i Nordfjella

Fortsatt usikkert når og hvor reinen skal hentes

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo | Tlf: 21 95 14 20

Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Journalist: Atle Grønning
Annonser: Kjetil Sagen | Daglig leder: Anne Julie Saue