Mattilsynet og Miljødirektoratet har levert sin plan for håndtering av skrantesyke på Hardangervidda til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. 

I ett av vedleggene til rapporten står det at Den norske turistforening (DNT) skal få dekket utgifter på 90.000 kroner. Men rettighetshavere ser ikke ut til å få en lignende kompensasjon ved frafall av jaktinntekter.