Elgkua som er anslått til å være 18 år, ble funnet i terrenget i samband med elgjakt. Den var i dårlig forfatning, og lå da den ble funnet.

Etter at kua var avliva, ble hodet ble sendt til finske matmyndigheter for nærmere undersøkelse.

Annonse

Les også JEGERs serie om skrantesjuke-funnet på Hardangervidda:

Dette er det andre tilfellet som er påvist i Finland. Forrige funn skjedde i Kuhmo tidlig i 2018, der en 15 år gammel elg ble funnet død.

Les også: Forskere tror nå at utbredt gevirgnaging kan være med på å forklare spredningen av skrantesjuken.

Skrantesyke, eller Chronic wasting disease (CWD), hos hjortevilt tilhører samme prionsykdomskategori som for eksempel kugalskap (BSE). I Finland omtaler man funnet ikke som CWD, men som en TSE-sykdom (transmissible spongiform encephalopathy). 

I Europa ble det første funnet av CWD gjort hos villrein i Norge våren 2016. Nordfjella-bestanden ble i sin helhet skutt ned for å forhindre spredning av sykdommen. I år ble imidlertid CWD igjen funnet på Hardangervidda.

Fortsetter trolig med overvåkning

På bakgrunn av tilfellene i Norge har EU starta et treårig overvåkingsprogram i Sverige, Finland, Polen og de baltiske landene. I Finland har forekomsten av CWD hos hjortevilt og tamrein blitt undersøkt sia 2003. Til dags dato er totalt omlag 5000 dyr undersøkt i Finland.

Av dem er det bare to som har gitt funn av skrantesjuke, men da altså av den atypiske varianten som man antar ikke er smittsom. Tilsvarende isolerte tilfeller er også funnet hos gammel elg både i Norge og Sverige.

Les også: Myndighetene kommer trolig ikke til å utrydde all villrein på Hardangervidda.

Sjøl om dette ikke er den smittsomme varianten, blir prøvetakinga av hjortevilt nå trappa opp i Lauka-området. Det treårige overvåkingsprogrammet for hjortevilt i EU utløper ved utgangen av dette året, men Finland mangler fortsatt 500 prøver sett opp mot måltallet.

Det finske mattilsynet ber derfor reinbeitelag og jegere om å sende inn prøver fra hele landet. Overvåkningsprogrammet vil trolig blir videreført, melder Ruokavirasto/ det finske Livsmedelsverket.

På utkikk etter nytt våpen? Se oversikt over JEGERs tester av rifler, hagler og våpentilbehør.