Atypisk skrantesjuke hos finsk elgku

Ei eldre elgku i Laukas i det sentrale Finland har fått påvist atypisk skrantesyke. Dette er den ikke smittsomme varianten av CWD som ser ut til å ramme eldre hjortevilt.

Sist oppdatert 17. november 2020 kl 14.32
elg elgku hjortevilt skrantesyke
Atypisk skrantesjuke er påvist hos en elg i Finland (Ill.foto: Åsgeir Størdal)

Elgkua som er anslått til å være 18 år, ble funnet i terrenget i samband med elgjakt. Den var i dårlig forfatning, og lå da den ble funnet.

Etter at kua var avliva, ble hodet ble sendt til finske matmyndigheter for nærmere undersøkelse.

Les også JEGERs serie om skrantesjuke-funnet på Hardangervidda:

Dette er det andre tilfellet som er påvist i Finland. Forrige funn skjedde i Kuhmo tidlig i 2018, der en 15 år gammel elg ble funnet død.

Les også: Forskere tror nå at utbredt gevirgnaging kan være med på å forklare spredningen av skrantesjuken.

Skrantesyke, eller Chronic wasting disease (CWD), hos hjortevilt tilhører samme prionsykdomskategori som for eksempel kugalskap (BSE). I Finland omtaler man funnet ikke som CWD, men som en TSE-sykdom (transmissible spongiform encephalopathy). 

I Europa ble det første funnet av CWD gjort hos villrein i Norge våren 2016. Nordfjella-bestanden ble i sin helhet skutt ned for å forhindre spredning av sykdommen. I år ble imidlertid CWD igjen funnet på Hardangervidda.

Fortsetter trolig med overvåkning

På bakgrunn av tilfellene i Norge har EU starta et treårig overvåkingsprogram i Sverige, Finland, Polen og de baltiske landene. I Finland har forekomsten av CWD hos hjortevilt og tamrein blitt undersøkt sia 2003. Til dags dato er totalt omlag 5000 dyr undersøkt i Finland.

Av dem er det bare to som har gitt funn av skrantesjuke, men da altså av den atypiske varianten som man antar ikke er smittsom. Tilsvarende isolerte tilfeller er også funnet hos gammel elg både i Norge og Sverige.

Les også: Myndighetene kommer trolig ikke til å utrydde all villrein på Hardangervidda.

Sjøl om dette ikke er den smittsomme varianten, blir prøvetakinga av hjortevilt nå trappa opp i Lauka-området. Det treårige overvåkingsprogrammet for hjortevilt i EU utløper ved utgangen av dette året, men Finland mangler fortsatt 500 prøver sett opp mot måltallet.

Det finske mattilsynet ber derfor reinbeitelag og jegere om å sende inn prøver fra hele landet. Overvåkningsprogrammet vil trolig blir videreført, melder Ruokavirasto/ det finske Livsmedelsverket.

På utkikk etter nytt våpen? Se oversikt over JEGERs tester av rifler, hagler og våpentilbehør.

Publisert 17. november 2020 kl 14.32
Sist oppdatert 17. november 2020 kl 14.32
Relaterte artikler
finsk spets jakthund jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Skrantesyke - forsker med hunder til sporing

Norsk professor: – Et stort usikkerhetsmoment

AVLYSER UTTAK: Regjeringen stanser den planlagte nedskytingen av villrein i vinter. Foto: Olav Strand/Nina
Regjeringen avfeier vinteruttak

Dropper nedskyting av villrein

SÅRBART: Villreinen på Hardangervidda er svært utsatt. Nå fortviler jegere over at et stort antall reinsbukker skal skytes ned for å stanse mulig smitte av skrantesyke. Foto: Ann Kristin Bakkane.
Skrantesyken på Hardangervidda

Vil skyte opptil 1000 reinsbukker

Liten villreinflokk på vei over snøflekk i snaufjellet.
Reetablering av villrein i Nordfjella

Fortsatt usikkert når og hvor reinen skal hentes

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo | Tlf: 21 95 14 20

Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Journalist: Atle Grønning
Annonser: Kjetil Sagen | Daglig leder: Anne Julie Saue