Side 2: Skrantesyke - CWD - alt du må vite om skrantesjuke

villrein, villreinjakt, reinsjakt, skrantesjuke,
Skrantesjuke

Ønsker rask reduksjon av villreinstammen på Hardangervidda

Allerede i høst vil Veterinærinstituttet starte reduksjon av villreinstammen på Hardangervidda.
Reinsflokk villrein
Skrantesjuke

CWD-råd til villreinjakta

Etter påvisingen av skrantesyke på Hardangervidda er det viktig at også jegerne her bidrar for å hindre smittespredning. Mattilsynet lar...
villrein, skrantesjuke, tester
Skrantesjuke

– Dyret har blitt smittet det siste året

Funn av skrantesyke på Hardangervidda både bekymrer og overrasker jegere og forskere. Funnet ble gjort i lymfeknuter hos en villreinbukk,...
Skrantesjuke villrein Hardangervidda Nordfjella
Skrantesjuke

Skrantesyke påvist på Hardangervidda

Den smittsomme sjukdommen skrantesyke (CWD) er nå bekreftet påvist i villrein på Hardangervidda.
villreinflokk vilt dyr
Skrantesjuke

CWD-smitte i Rondane avkrefta

Torsdag 27. august meldte Mattilsynet om en mistanke om skrantesjuke på en villrein i Rondane. Endelige prøveresultater fra Veterinærinstituttet viser...
Mattilsynet skrantesjuke villrein
Skrantesjuke

Frykter skrantesyke i Rondane

Et reinsdyr som er felt under jakt i Rondane er mistenkt for å ha skrantesyke (CWD). Endelig svar på prøven...
JEGER.NO
KREVER PRØVER: Miljødirektoratet pålegger nå jegerene å ta CWD-prøver. (Foto: SNO).
Skrantesjuke

Pålegg om CWD-test

Miljødirektoratet pålegger hjorteviltjegerne i flere områder å teste felte vilt for skrantesjuke.
Skrantesjuke

Ny farlig sykdom

Merk deg med en gang bokstavene CWD. Det er den nye alvorlige sykdommen som er oppdaget hos elg og rein...