Miljødirektoratet har allerede dispensert fra hjorteviltforskriften § 30, slik at det ut jakta 2020 kan felles valgfritt dyr på alle kontrollkort i Hardangervidda.

For å unngå at felling av simler fører til morløse kalver, åpner Miljødirektoratet nå for at jeger kan felle én kalv i tillegg til ett valgfritt dyr per kontrollkort. Vedtaket er gjort etter innspill fra villreinnemnda for Hardangerviddaområdet.

Veterinærinstituttet anbefaler en rask reduksjon av villreinstammen på Hardangervidda, og Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, vil at flere skal skyte kvota si, og kunne skyte valgfritt dyr. 

– Det er ønskelig at jegere feller flest mulig villrein på Hardangervidda i løpet av den siste perioden av jakta. Lavere bestand gjør at sjansen for at skrantesyken spres reduseres, og at vi samtidig får økt kunnskap om forekomsten av sykdommen.

Les også: CWD-råd til villreinjakta