Skrantesyke påvist på Hardangervidda

Den smittsomme sjukdommen skrantesyke (CWD) er nå bekreftet påvist i villrein på Hardangervidda.

Sist oppdatert: 11. september 2020 kl 10.04
Skrantesjuke villrein Hardangervidda Nordfjella
Skrantesjuke blir påvist ved at jegerne sender inn prøver av hjortedyret. Foto: Sandra L. Wangberg
Lesetid: 3 minutter

Mattilsynet bekrefter funn av skrantesjuke hos villrein på Hardangervidda.

– Dette er alvorlig for den norske villreinbestanden, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet, i en pressemelding.

Funnet ble påvist fra en villreinbukk skutt under jakt. Dette er første gang den smittsomme sykdommen er funnet utenfor Nordfjella. 

Det er ikke kjent hvordan reinsdyret har blitt smittet, om smitten har spredt seg fra Nordfjella eller om reinsdyret har blitt smittet på annet vis. Sykdommen er dødelig for dyr, men har ikke blitt påvist hos mennesker. Det er svært liten risiko for at sykdommen skal smitte til mennesker, men for å være på den sikre siden, godkjenner Mattilsynet ikke at kjøtt fra dyr som tester positivt skal spises.

I følge Atle Mysterud, professor ved institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, må smitten ha skjedd i løpet av de siste året. 

– Vi forstår at mange jegere og andre nå blir bekymret. Årets jakt er godt i gang og i denne situasjonen er det ekstra viktig at jegerne fortsetter den utrolig viktige jobben de gjør med å sende inn prøver, slik at vi får mer kunnskap om situasjonen på Hardangervidda, sier Godal.

Mattilsynet har vært i kontakt med jegeren som har skutt bukken. Medarbeidere fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, ved Statens Naturoppsyn, er på vei ut til slakteplassen som ligger sentralt, sør på Hardangervidda i Vinje kommune, for å hente inn rester av dyret. Det er viktig å fjerne alle restene fra dyret som kan inneholde smitte.

Les også: Forskere tror nå at utbredt gevirgnaging kan være med på å forklare spredningen av skrantesjuken.

I Nordfjella ble hele villreinstammen på over 1300 reinsdyr avlivet for å hindre utbredelse av den smittsomme sykdommen. AT skrentesjuke nå er oppdaget i villreinstammen på Hardangervidda, er noe mange har fryktet. Her lever størstedelen av den norske villreinstammen, 10.000 av 25.000 dyr.

– Når vi nå har oppdaget et tilfelle utenfor Nordfjella, er situasjonen en annen, og vi må vurdere hvilke tiltak som skal gjøres fremover, sier Godal.

Tidligere i høst var det mistanke om funn også i Rondane, men dette ble senere avkreftet.

Les også om den siste reinsdyrjakta før 2200 villrein ble skutt ned for å stanse utbruddet av skrantesyke i Nordfjella.

SKRANTESJUKE

Skrantesjuke, eller Chronic Wasting Disease (CWD), er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos hjortedyr i Nord-Amerika. I 2016 ble den for første gang påvist hos villrein og elg i Norge, og i 2017 ble den også påvist hos hjort.

Veterinærinstituttet påviste skrantesjuke for første gang i april 2016, på en villrein fra Nordfjella villreinområde. Anbefalinger fra fagmiljøene i Norge, var å ta ut hele villreinflokken i nordlige Nordfjella, sone 1. Etter en brakkleggingstid på minst 5 år er det et mål å bygge opp en frisk villreinstamme.

Viktig informasjon til jegere på Hardangervidda

Jegere på Hardangervidda må notere posisjonen på fellingssteder, slik at Mattilsynet kan spore slakterester, dersom det viser seg at dyret er smittet. Jegerne må også være flinke til å grave eller steine ned slakterestene. Dersom dyret viser seg å være smittet, vil Mattilsynet kontakte jegeren. Mattilsynet vil komme tilbake med mer informasjon til jegere i dette området.

To varianter av skrantesyke

Det finnes to varianter av skrantesjuke, en smittsom variant og en mindre smittsom variant (atypisk skrantesjuke) som trolig kan oppstå spontant i eldre dyr. Tidligere er det funnet klassisk skrantesjuke hos villrein på Nordfjella og atypisk skrantesjuke på elg og hjort ulike steder i landet.

Siden utbruddet i 2016 er over 100 000 hjortevilt testet for skrantesjuke. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark om å melde fra til Mattilsynet hvis de ser syke eller døde hjortedyr. Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. dyr som ikke skyr mennesker.

Myndighetene jobber nå med en plan for hvordan smitten på Hardangervidda skal håndteres videre. på beste måte.

Publisert 11. september 2020 kl 10.04
Sist oppdatert 11. september 2020 kl 10.04
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen