– Dette er vi svært lettet over. Klassisk skrantesjuke har aldri blitt funnet utenfor Nordfjella, og dersom dette dyret hadde hatt smitte, så hadde det vært svært alvorlig. Det at mistanken nå er avkreftet, er en veldig god nyhet.

– Jeg vil gjerne rette en stor takk til jegere som bistår med å ta ut prøver til oss i felt, sier Baalsrud til Mattilsynets nettsider.

Annonse

Sist uke kom nyheten om at Mattilsynet fryktet utbrudd av skrantesyke i Rondane. Bakgrunnen var innledende prøver fra en bukk felt 22. august.

Forskere tror nå at utbredt gevirgnaging kan være med på å forklare spredningen av skrantesyken.

Fakta om skrantesyke

Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men har aldri smittet til mennesker, verken fra dyr eller kjøtt.

Det finnes minst to varianter av skrantesjuke, en smittsom variant og en mindre smittsom variant som trolig kan oppstå spontant i eldre dyr. Tidligere er det funnet klassisk skrantesjuke hos villrein på Nordfjella og atypisk skrantesjuke på elg og hjort ulike steder i landet.

Nå tror forskerne at smitten kan ha oppstått i Norge, og at utstrakt gevirgnaging kan være årsaken til smittespredningen i Nordfjella Sone 1.

Meld fra om du ser syke eller døde hjortedyr

Siden starten i 2016 er over 100 000 hjortedyr testet for skrantesjuke. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark, og som ser syke eller døde hjortedyr å melde fra til Mattilsynet.

Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. dyr som ikke skyr mennesker.

– Ville vært tragisk

Professor Atle Mysterud ved Universitetet i Oslo er svært letta over at det ikke viste seg å være klassisk skrantesjuke som er påvist i Rondane:

– Det ville vært dypt tragisk, men også nokså uforståelig, ettersom det er ingen naturlig utveksling av dyr mellom Nordfjella og Rondane. Sjansen for smittespredning med mennesker via forurensa materialer er også svært liten. Under nedskytinga i Nordfjella (2017-2018) hadde man svært god håndtering av slakt og slakteavfall fra CWD-infiserte dyr, noe som er helt kritisk. Etter dette foreligger det tross alt 600-700 negative prøver fra Rondane, påpeker Mysterud.