Som en del av kartleggingen for skrantesyke/ CWD skal all villrein eldre enn ett år felt under jakt prøvetas for skrantesyke.

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at innsendte prøver fra en bukk som ble felt 22. august ga utslag på de innledende testene, melder Mattilsynet.

Annonse

Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men har aldri smittet til mennesker, verken fra dyr eller kjøtt. Mattilsynet er i kontakt med jegeren. Rutinemessig vil alle deler av et hjortedyr som tester positivt for skrantesjuke, samles inn for videre prøvetaking og destruksjon.

To varianter av skrantesyke

Det finnes to varianter av skrantesyke, en smittsom variant og en mindre smittsom variant (atypisk skrantesjuke) som trolig kan oppstå spontant i eldre dyr. Tidligere er det funnet klassisk skrantesjuke hos villrein på Nordfjella og atypisk skrantesjuke på elg og hjort ulike steder i landet.

Ny forskning tyder på at smitten må ha oppstått i Norge.

Siden utbruddet i 2016 er over 100 000 hjortevilt testet for skrantesjuke. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark om å melde fra til Mattilsynet hvis de ser syke eller døde hjortedyr.

Les også: Forskere tror nå at utbredt gevirgnaging kan være med på å forklare spredningen av skrantesjuken.

Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. dyr som ikke skyr mennesker.

Les også Utemagasinets reportasje om da 2200 villrein ble skutt ned for å stanse utbruddet av skrantesjuke i Nordfjella.