Pålegget er hjemla i forskrift om forvaltning av hjortevilt (§ 32 tredje ledd).

– Hjemmelen benyttes sjelden på grunn av godt samarbeid med jegerstanden, men vi anser kartlegging som så viktig at Miljødirektoratet velger å benytte virkemiddelet, heter det i et rundskriv fra Miljødirektoratet.