– Sanering er ikke løsningen nå

Dette er klar beskjed fra ordførerne i Nordfjellarådet. Sammen med leder i rådet, Steinar Bertelsen, etterlyser de informasjon om hvilken strategi nasjonale styresmakter velger i kampen mot skrantesyke fremover.

Sist oppdatert 29. september 2020 kl 09.33
villrein, cwd
Villreinen i Nordfjella blir hyppig diskutert.

Ordførerne i Nordfjellarådet og leder i Nordfjellarådet har lenge vært bekymret for situasjonen rundt villrein i Norge.

Etter funn av skrantesyke (CWD) også utenfor sone 1 i Nordfjella, har uroen økt. Etter nedskytingen av villreinstammen i sone 1 i 2017, har det lenge vært planlagt en reetablering av villreinstamma i området, og planen var i utgangspunktet å starte prosessen nå i høst. Den planen er foreløpig utsatt på ubestemt tid. 

I et ferskt brev til landbruks- og matminister Olaug Bollestad og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, etterspør de svar på hva som skjer i fjellområdene rundt Nordfjella. 

Her spør de hva slags råd Veterinærtilsynet, Mattilsynet, NINA og andre instanser vil gi ministerne om det blir oppdaget smitte utenfor Nordfjellaområdet. 

«Det spørsmålet har vi aldri fått svar på», skriver ordførerne fra blant annet Hol, Hemsedal og Ål.

Les også om rask reduksjon av villreinstammen på Hardangervidda, og CWD-råd til villreinjegere.

Alle har selvsagt håpet på at man ikke skulle finne smitte i flere områder, men nå har dette skjedd på Hardangervidda. 

Les også: Myndighetene kommer trolig ikke til å utrydde all villrein på Hardangervidda.

«Vi som lokale folkevalgte har et sterkt behov for å gi en tydelig melding til styresmaktene. De alvorlige tiltakene som ble gjennomført med sanering av villrein i sone 1, kan ikke være oppskriften nå!»

I tiden etter at smittsom skrantesjuke ble påvist i Nordfjella i 2016, har det blitt gjort mye for å finne ut hvordan denne sjukdommen har oppstått, og hvordan man kan hindre spredning. Likevel er det gitt få svar, og det er mye som er uavklart. 

Les også: Forskere tror nå at utbredt gevirgnaging kan være med på å forklare spredningen av skrantesyke

«Det må ikke bli tatt forhasta avgjørelser nå. Vi vil ha en mer demokratisk prosess, der alle parter blir hørt. Det er mye relevant og viktig kunnskap rundt om i lokalmiljøene, og disse på involveres i arbeidet videre.»

De forventer også at reetablering av villrein i Nordfjella sone 1 fortsetter som planlagt og ikke blir satt på vent. 

Les også: – Dyret har blitt smittet det siste året

Publisert 29. september 2020 kl 09.33
Sist oppdatert 29. september 2020 kl 09.33
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen