Tidligere i år leverte Miljødirektoratet og Mattilsynet en felles rapport med anbefalinger for videre tiltak mot skrantesyke på Hardangervidda. Nå har regjeringen bestemt seg for å gjennomføre tiltakene. 

Dermed skal opp mot 2.500 dyr skytes på Hardangervidda. Dette er de øvrige tiltakene:

Annonse
  • Tallet på bukker over 3.5 år skal ned på et minimum, helst null, i løpet av 2021. Det vil si at 700 av 1.000 bukker skal skytes. 

  • Mellom 1.000 og 1.500 simler skal skytes. 

Les også: Slik vil Mattilsynet og Miljødirektoratet utrydde skrantesyke på Hardangervidda

– Må løses i fellesskap

– Skrantesyke på Hardangervidda har gitt oss noen utfordringer som statlig og lokal forvaltning må løse i fellesskap. Vi ønsker å legge til rette for en mest mulig effektiv ordinær jakt i 2021, sier klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) til NRK

Det var NRK som først omtalte regjeringens beslutning.

Rotevatn betegner situasjonen som svært alvorlig. Det var i september 2020 at det ble påvist skrantesyke hos en reinsbukk på Hardangervidda.

Sikre fremtiden

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Krf) sier at det vil bli lagt stor vekt på ny kunnskap, resultater fra prøvetaking og samarbeid med brukerne av Hardangervidda når det skal utarbeides ytterligere tiltak. 

– Kampen mot skrantesyke handler om å sikre friske bestander av villrein og annet hjortevilt for framtiden, sier hun.

Håper jakt er tilstrekkelig

Petter Bråten er trolig et kjent navn for mange villreinjegere. Det var han som ledet SNOs arbeid med å skyte ut villreinbestanden i Nordfjella Sone 1. 

Han er fornøyd med regjeringens beslutning, og håper at uttaket av villrein ved ordinær jakt er nok til å nå målsettingen om bestandsreduksjon.

– Det er dramatisk i den forstand at skrantesyke er en sykdom som finnes i bestanden på Hardangervidda, uten at vi vet hvor mange dyr som er smittet. Størrelsen på bestandsreduksjonen er ikke problemfri, men det truer ikke eksistensen til bestanden foreløpig, sier Bråten. 

Ordførere i området rundt Hardangervidda, Villreinnemda, Villreinutvalget, Mattilsynet og Miljødirektoratet ble torsdag denne uken informert om tiltakene.

Les mer om skrantesyke hos JEGER.