Skrantesyke spredd til ny kanadisk provins

I midten av oktober ble CWD påvist i enda en kanadisk provins. Utviklingen i Alberta og Saskatchewan er bekymringsfull, og nå frykter man hva som vil skje etter funn av skrantesyke i Manitoba.

Sist oppdatert: 2. november 2021 kl 20.00
skrantesyke cwd statlig nedskyting nordfjella sno
Skrantesyke er nå påvist i ny kanadisk provins. Fra den statlige nedskytingen i Nordfjella Sone 1 (Foto: SNO)
Lesetid: 2 minutter

Som en del av helseovervåkingsprogrammet for dyreliv i Manitoba, ble en mule deer nylig avliva helt vest i Manitoba, nær Lake of the Prairies ved grensa mot Saskatchewan. Mulhjorten viste påfallende oppførsel, og det er et sterkt fokus nettopp på skrantesyke i området, ettersom Saskatchewan har utbredt skrantesyke.

Etterfølgende testing vise at dyret hadde CWD (Chronic wasting disease). Dette er første gang denne sykdommen er funnet i Manitoba.

– Andre dyr i området kan også ha CWD. For å sikre at sykdommen ikke spres gjennom transport av syke kadaver, vil Manitoba umiddelbart innføre et forbud mot jakt på hjort, elk, karibou og elg i området. Det jobbes fortsatt med grensene for forbuds-området, opplyser Manitoba-provinsens nettsider.

Bekymringsfull utvikling

Skrantesyke (CWD – Chronic wasting disease) er en uhelbredelig og dødelig sykdom som rammer dyr i hjortefamilien. Sykdommen er påvist hos hvithalehjort, mulhjort, wapitihjort og elg. Foreløpig er den ikke påvist på karibou, men den norske varianten er påvist hos villrein i Norge.

Dyr infisert med skrantesyke kan virke friske helt fram til de senere stadier av sykdommen. CWD er ikke kjent som noen helserisiko for mennesker, men det frarådes å bruke kjøtt fra CWD-infiserte dyr til konsum. For å beskytte helsen, bør jegere som jakter i CWD-områder få testa felte dyr, anbefaler kanadiske myndigheter. I tillegg er det viktig å håndtere slakt på en sikker måte.

Den amerikanske CWD-epidemien har tidligere vært påvist hos dyr i de kanadiske provinsene Saskatchewan og Alberta, samt i 24 amerikanske stater. Skrantesyke ble første gang påvist i Canada i 1996. Her kan du se et kart fra National Wildlife Health Center (USA) som viser utbredelsen. Legg særlig merke til den bekymringsfulle spredningen etter år 2000, sjøl om noe av dette også kan forklares med økt prøvetaking. 

Omfattende restriksjoner

Manitoba har praktisert svært strenge rapporterings- og testkrav for å unngå spredning av skrantesyke. Det har blant annet vært ulovlig å bringe enkelte typer ubehandla kjøtt inn i Manitoba.

Provinsen har umiddelbart begynt å planlegge ytterligere opptrapping av CWD-overvåkinga. Foreløpig er det ingen indikasjoner på spredning til oppdrett av hjortevilt: Industrien har fortløpende CWD-overvåking, og det er ikke rapportert om CWD-tilfeller hos oppdrettsdyr i Manitoba. CWD infiserer ikke storfe eller andre tamme dyr.

Provinsmyndighetene ber om fullt samarbeid fra publikum, inkludert jegere, hjorteviltoppdrettere og grunneiere for å sikre at sykdommen begrenses eller til og med utryddes fra området.

Publisert 2. november 2021 kl 20.00
Sist oppdatert 2. november 2021 kl 20.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen