Den selvdøde elgen som ble funnet i Vinje (Telemark), ble levert til Veterinærinstituttet for nærmere analyser. Alt fallvilt i hele Norge som er ett år og eldre, skal testes for skrantesjuke.

Det er derfor viktig at ettersøkspersonell leverer inn prøver både av hjerne og lymfeknuter fra døde dyr som de håndterer.

Annonse

To typer skrantesyke

Nå er prøvesvarene klare, og det viser seg å være atypisk skrantesjuke. Slike tilfeller oppstår fra tid til annen og er udramatiske, ifølge Mattilsynet:

– Det er forventet å finne noen tilfeller av atypisk skrantesjuke i løpet av et år. Denne varianten av skrantesjuke anses som ikke-smittsom, men er dødelig for hjortedyr. Det er aldri påvist smitte til mennesker, verken fra levende dyr eller kjøtt, understreker Mattilsynet ovafor Hjortevilt.no

Det finnes ulike varianter av skrantesyke; en smittsom variant (klassisk) og en annen variant som trolig kan oppstå spontant i eldre dyr (atypisk). Den klassiske varianten er funnet hos villrein i Nordfjella og på Hardangervidda, mens den atypiske varianten er funnet hos elg og hjort ulike steder i landet. Nylig ble atypisk skrantesyke påvist hos en hjort i Etne.

Meld fra om du ser syke eller døde hjortedyr

Sia starten av 2016 er over 130 000 hjortedyr testa for skrantesyke. Mattilsynet oppfordrer alle som ser syke eller døde hjortedyr i skog og mark, om å melde fra til Mattilsynet eller kommunen. Symptomer på skrantesyke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, for eksempel at dyr ikke skyr mennesker.

I et tidlig stadium av klassisk skrantesyke kan man kun påvise smittestoffet i lymfeknuter. Derfor er det viktig å få begge typer vev til undersøkelse.