Atypisk skrantesyke i Etne

Endelige prøvesvar viser at hjorten som ble felt under jakt i Etne hadde atypisk skrantesjuke. Dette er en variant av skrantesjuke som vi regner som ikke-smittsom.

Sist oppdatert: 24. september 2021 kl 13.45
Hjorten i Etne hadde ikke klassisk skrantesyke (ill.foto: Hjortevilt.no)
Hjorten i Etne hadde ikke klassisk skrantesyke (ill.foto: Hjortevilt.no)
Lesetid: 2 minutter

- Det er en god nyhet, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

- Det er ikke dramatisk, og vi forventer noen slike tilfeller i året. Hadde dette vært den klassiske varianten, som er smittsom, ville det vært alvorlig. Dette er en viktig påminnelse om hvor sentrale jegerne er i kartleggingen av denne sykdommen. Prøver fra dyr som blir felt under jakt er viktige, og jeg vil rette en stor takk til de som bidrar i kartleggingen sier Jahr.

For å få inn enda flere prøver i området, har vi nå innlemmet Sauda kommune i Mattilsynets nasjonale kartleggingsprogram for skrantesjuke. De andre nabokommunene til Etne er allerede inkludert i programmet. Dette gjøres for å få en bedre oversikt i området.

Stor test: 20 storviltpatroner

To varianter av skrantesjuke

Det finnes to varianter av skrantesjuke, en smittsom variant (klassisk) og en annen variant som trolig kan oppstå spontant i eldre dyr (atypisk). Tidligere er det funnet klassisk skrantesjuke hos villrein i Nordfjella og på Hardangervidda. Atypisk skrantesjuke er funnet på elg og hjort ulike steder i landet.

Meld fra om du ser syke eller døde hjortedyr

Siden starten i 2016 er over 130.000 hjortedyr testet for skrantesjuke. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark, og som ser syke eller døde hjortedyr, å melde fra til Mattilsynet. Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. dyr som ikke skyr mennesker.

Les mer på Hjortevilt.no

Publisert 24. september 2021 kl 13.45
Sist oppdatert 24. september 2021 kl 13.45
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen