Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartement har gitt Mattilsynet og Miljødirektoratet i oppgave å vurdere om det er nødvendig med et ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda etter at den ordinære jakta ble avslutta i midten av oktober.

Denne vurderinga skulle etter planen overleveres til departementene fredag 12. november. Nå er den endelige vurderinga utsatt.

Annonse

Planen er nå at den skal leveres i løpet av november 2021.

Venter på strukturtelling

Årsaken til utsettelsa er at strukturtellinga etter høstens villreinjakt har tatt lenger tid enn forventa på grunn av værforholdene.

– Strukturtellinga gir en oversikt over hvordan villreinen i Hardangervidda villreinområde er fordelt på alder og kjønn. Dette er en viktig del av faktagrunnlaget som ligger til grunn for anbefalinga, opplyser Miljødirektoratets nettsider.

Les også: Temasider om skrantesyke