Lisensjakt på jerv foregår fra 10. september til 15. februar året etter. Miljødirektoratet melder om rekordstort uttak av jerv denne sesongen med 74 felte dyr av en kvote på 143.

Men i Surnadal reagerer jervejegere på at Statens Naturoppsyn tok i bruk helikopter for jakte jerv mens den ordinære lisensjakta fortsatt foregikk.