Kvotejakta på gaupe startet tirsdag 1. februar. Allerede halvannet døgn ut i jakta er en tredjepart felt av totalkvoten på 74 dyr. 

Desidert flest gauper er tatt ut i Trøndelag. Der er startkvoten på ti gauper innenfor den såkalte forvaltningssonen allerede fylt, og ytterligere 8 (muligens 9) dyr er felt i hele rovviltregion 6.