Påviser 116-119 ulver og 4-5 norske ynglinger

Rovdatas bestandsregistrering av ulv har så langt påvist 116-119 ulver i vinter. Stortingets bestandsmål er som vanlig overoppfylt, med minst 4-5 norske kull og 7-8 grenserevir.

Sist oppdatert: 22. mars 2022 kl 13.07
Ulv hviler i gress, kontrollerte forhold.
Foreløpige tall fra vinterens bestandstelling viser vekst både i Norge og Sverige (Arkivfoto, kontrollerte forhold)
Lesetid: 3 minutter

De foreløpige resultatene fra vinterens overvåking av ulv presenteres i en ny statusrapport, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata. Rapporten gir et sammendrag over det som pr. 15. mars 2022 er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge.

Ulv i Norge kartlegges og registreres årlig i Norge og Sverige i perioden fra 1. oktober til 31. mars. Dagens tall er foreløpige, slik at det fulle bildet over ulv i Norge i vinter først kommer rundt 15. mai.

44-45 med helnorsk tilhold

– Så langt i vinter er det påvist 116-119 ulver i Norge og grenserevirene. 44-45 har tilhold i Norge og 57-59 har tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige. 15 ulver har foreløpig usikker grensestatus og overvåking vil vise om de er helnorske eller grenseulver, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata.

– Med unntak av to dyr, er de aller fleste ulvene dokumentert i Innlandet og Viken som også rommer forvaltningsområdet for ynglende ulv (ulvesonen), fortsetter han.

31 av ulvene er dokumentert døde i perioden som følge av lisensjakt, skadefelling og påkjørsel med bil.

Bestandsmål og ynglinger

Det aller viktigste i bestandsregistreringen er å dokumentere fødte ulvekull, siden Stortinget har fastsatt et bestandsmål basert på antall årlige kull.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

Ulvekull født i 2021

Så langt i vinter er det dokumentert fire valpekull i helnorske revir, hvorav Hornmoen, Mangen og Setten har fullstendig tilhold innenfor ulvesonen. I det fjerde helnorske reviret Slettås ble lederparet felt under jakt rett utenfor sonen.

Det er i tillegg dokumentert valpekull i grenserevirene Varåa, Bograngen, Kockohonka, Kymmen, Magnor, Fjornshöjden og Rømskog.

– Det jobbes fortsatt med å avklare om Ulvåareviret, der det også er påvist yngling i år, er et grenserevir som i fjor. I grensereviret Juvberget ble det påvist et valpekull våren 2021, men det er foreløpig uavklart om noen av valpene inngår i vinterens familiegruppe, sier prosjektleder Petter Wabakken hos Høgskolen i Innlandet.

Rekordnivå i Sverige

Samtidig viser ulveovervåkningen i Sverige at ulvebestanden også der er på nytt rekordnivå, ifølge foreløpige opplysninger fra Viltskadecenter.

70 ulveterritorier, altså familiegrupper og revirhevdende par, er så langt funnet. 45 av disse er bekrefta som helsvenske familiegrupper. Det tilsvarer en bestand på 450 ulver i Sverige, noe som er ei stor økning sammenlignet med forrige sesong, da bestanden utgjorde 395 ulver, melder Svensk Jakt.

I mai forventes det å bli født nye ulvevalper i omtrent 80 prosent av revirene. Forskning fra Skandulv viser at nesten fire valper overlever i et skandinavisk kull.

Ber om tips

Selv om vinterens ulveovervåking går mot slutten, oppfordres publikum fortsatt til å melde inn observasjoner.

– Observasjoner av ulv og spor etter ulv kan meldes til en lokal rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO) eller til Høgskolen i Innlandet ved Evenstad, eller via rapportsystemet Skandobs, sier fagansvarlig Jan Huseklepp Wilberg for ulveovervåking i SNO.

En endelig statusrapport for ulv i Norge og Sverige vinteren 2021-2022 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2022.

Les rapporten Ulv i Norge pr. 15. mars 2022. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2021-2022.

Publisert 22. mars 2022 kl 13.04
Sist oppdatert 22. mars 2022 kl 13.07
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen