Tallene fra fjorårets jakt er klare, og oppsummert er det skutt eller drept 38 ulv, 13 bjørn, 109 jerv og 78 gauper. 

Det ble gitt fellingstillatelse for 51 ulver, og av disse ble 21 skutt under lisensjakt viser statistikken over avgang av store rovdyr fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). I tillegg ble 12 ulver felt som skadedyr i jaktåret 2021/22.

 I tillegg ble tre hybrider av ulv og hund skutt i Østfold i 1999/2000. Kilde: Registrert avgang av store rovdyr, Statistisk sentralbyrå.
I tillegg ble tre hybrider av ulv og hund skutt i Østfold i 1999/2000. Kilde: Registrert avgang av store rovdyr, Statistisk sentralbyrå.

Flere bjørner ble felt

I jaktåret 2021/22 ble det registrert en total avgang på 13 bjørner, 3 flere enn foregående jaktår. Det ble gitt fellingstillatelse på 9 bjørner, men ingen ble felt under lisensjakta. Derimot ble 12 bjørner felt under skadefelling og 1 dyr ble felt i nødverge.

Flere fellingstillatelser på jerv

Det ble felt til sammen 102 jerver i jaktåret 2021/22. 60 ble felt under lisensfelling, som er om lag det samme som året før. 42 dyr ble felt under skadefelling. I alt var det gitt tillatelse til å felle 153 jerver under lisensjakta i jaktåret 2021/22. Det er en økning på 10 dyr fra jaktåret 2020/21.

LES OGSÅ: Ulvebestanden i Skandinavia har passert 500 dyr

Kvotejakt på gaupe

Det ble registrert en avgang på 78 gauper i 2021/22. Under kvotejakta 2021/22 ble det skutt 62 av 74 tillatt felte gauper. Det er 2 mer enn foregående jaktår. I tillegg ble 8 gauper skutt under skadefelling, 4 ble påkjørt av bil og tog, mens 4 omkom av andre årsaker.

LES OGSÅ: Under bestandsmålet etter to år over