111-116 ulver påvist innen utgangen av januar

Bestandsregistreringen av ulv vinteren 2022 har innen slutten av januar påvist 111-116 ulver innenfor landets grenser.

Sist oppdatert 2. februar 2022 kl 14.06
Ulvespor i gjørme.
Det har vært dårlige sporingsforhold så langt under vinterens ulveregistrering i regi av Rovdata.

44-45 ulver er kun påvist i Norge og 54-57 på begge sider av riksgrensen mot Sverige, mens 13-14 ulver så langt har usikker grensestatus. 

De foreløpige resultatene fra vinterens overvåking av ulv presenteres i en ny statusrapport, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

Rapporten gir et sammendrag over det som pr. 26. januar er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge vinteren 2021-2022. Det fulle bildet over ulv i Norge i vinter først kommer rundt 15. mai i år. 

Fire helnorske kull

10 av de registrerte ulvene er avlivet under lisensfelling i perioden, hvorav åtte i Norge og to under svenskenes rovdyrjakt.

– Når døde ulver er trukket fra, er det så langt registrert 101-106 ulver her til lands i vinter, hvorav 36-37 med helnorsk tilhold. De aller fleste er konsentrert til fylkene Innlandet og Viken med ulvesone, bortsett fra to enslige ulver. Den ene er påvist i Pasvik øst i Finnmark og den andre på begge sider av riksgrensen i Trøndelag, forteller leder Jonas Kindberg i Rovdata.

Det er så langt dokumentert fire valpekull i helnorske revir, hvorav Hornmoen, Mangen og Setten har fullstendig tilhold innenfor ulvesonen. I det fjerde helnorske reviret Slettås ble lederparet felt under jakt rett utenfor sonen. Minimum tre årsvalper i reviret ble sist dokumentert i månedsskiftet desember-januar. 

Sju grensekull

Det er i tillegg påvist sju valpekull i grenserevirene Varåa, Bograngen, Kockohonka, Kymmen, Magnor, Fjornshöjden og Rømskog. 

– I grensereviret Juvberget ble det påvist et valpekull våren 2021, men det er foreløpig uavklart om noen av valpene inngår i vinterens familiegruppe, forteller prosjektleder Petter Wabakken hos Høgskolen i Innlandet. 

– I tillegg gjenstår det å avklare om Ulvåaflokken bruker områder på begge sider av riksgrensen, slik de gjorde i fjor, sier Wabakken.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

Nylig fikk WWF og NOAH stoppet jakta i ulvesonen gjennom en kjennelse i Oslo tingrett som overprøver Stortingets bestandsmål.

Ønsker tips fra publikum

Det har vært dårlige sporsnøforhold i deler av vinterens registreringssesong, men det gjenstår fortsatt mye sporinger av ulv, innsamling av DNA og annet registreringsarbeid før den avsluttes 31. mars.

Du kan bidra i overvåkingen ved å melde fra om spor eller observasjoner av ulv til Statens naturoppsyn (SNO), Høgskolen i Innlandet (INN) eller via det skandinaviske rapportsystemet Skandobs

– Alle meldinger om spor eller observasjoner av ulv mottas med takk. Dette gjelder spesielt der det er mistanke om at ulv kan ha ynglet i 2021, sier Jan Wilberg i Statens naturoppsyn.

Her kan du lese den foreløpige rapporten fra Rovdata. Den endelige statusrapporten for ulv i Norge og Sverige vinteren 2021-2022 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2022.

 

Publisert 2. februar 2022 kl 14.06
Sist oppdatert 2. februar 2022 kl 14.06
Relaterte artikler
Foto: Foreningen våre rovdyr
Ulv og forvaltning

Vil ha færre ulv

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo | Tlf: 21 95 14 20

Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Journalist: Atle Grønning
Annonser: Kjetil Sagen | Daglig leder: Anne Julie Saue