111-116 ulver påvist innen utgangen av januar

Bestandsregistreringen av ulv vinteren 2022 har innen slutten av januar påvist 111-116 ulver innenfor landets grenser.

Sist oppdatert: 2. februar 2022 kl 14.06
Ulvespor i gjørme.
Det har vært dårlige sporingsforhold så langt under vinterens ulveregistrering i regi av Rovdata.
Lesetid: 3 minutter

44-45 ulver er kun påvist i Norge og 54-57 på begge sider av riksgrensen mot Sverige, mens 13-14 ulver så langt har usikker grensestatus. 

De foreløpige resultatene fra vinterens overvåking av ulv presenteres i en ny statusrapport, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

Rapporten gir et sammendrag over det som pr. 26. januar er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge vinteren 2021-2022. Det fulle bildet over ulv i Norge i vinter først kommer rundt 15. mai i år. 

Fire helnorske kull

10 av de registrerte ulvene er avlivet under lisensfelling i perioden, hvorav åtte i Norge og to under svenskenes rovdyrjakt.

– Når døde ulver er trukket fra, er det så langt registrert 101-106 ulver her til lands i vinter, hvorav 36-37 med helnorsk tilhold. De aller fleste er konsentrert til fylkene Innlandet og Viken med ulvesone, bortsett fra to enslige ulver. Den ene er påvist i Pasvik øst i Finnmark og den andre på begge sider av riksgrensen i Trøndelag, forteller leder Jonas Kindberg i Rovdata.

Det er så langt dokumentert fire valpekull i helnorske revir, hvorav Hornmoen, Mangen og Setten har fullstendig tilhold innenfor ulvesonen. I det fjerde helnorske reviret Slettås ble lederparet felt under jakt rett utenfor sonen. Minimum tre årsvalper i reviret ble sist dokumentert i månedsskiftet desember-januar. 

Sju grensekull

Det er i tillegg påvist sju valpekull i grenserevirene Varåa, Bograngen, Kockohonka, Kymmen, Magnor, Fjornshöjden og Rømskog. 

– I grensereviret Juvberget ble det påvist et valpekull våren 2021, men det er foreløpig uavklart om noen av valpene inngår i vinterens familiegruppe, forteller prosjektleder Petter Wabakken hos Høgskolen i Innlandet. 

– I tillegg gjenstår det å avklare om Ulvåaflokken bruker områder på begge sider av riksgrensen, slik de gjorde i fjor, sier Wabakken.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

Nylig fikk WWF og NOAH stoppet jakta i ulvesonen gjennom en kjennelse i Oslo tingrett som overprøver Stortingets bestandsmål.

Ønsker tips fra publikum

Det har vært dårlige sporsnøforhold i deler av vinterens registreringssesong, men det gjenstår fortsatt mye sporinger av ulv, innsamling av DNA og annet registreringsarbeid før den avsluttes 31. mars.

Du kan bidra i overvåkingen ved å melde fra om spor eller observasjoner av ulv til Statens naturoppsyn (SNO), Høgskolen i Innlandet (INN) eller via det skandinaviske rapportsystemet Skandobs

– Alle meldinger om spor eller observasjoner av ulv mottas med takk. Dette gjelder spesielt der det er mistanke om at ulv kan ha ynglet i 2021, sier Jan Wilberg i Statens naturoppsyn.

Her kan du lese den foreløpige rapporten fra Rovdata. Den endelige statusrapporten for ulv i Norge og Sverige vinteren 2021-2022 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2022.

 

Publisert 2. februar 2022 kl 14.06
Sist oppdatert 2. februar 2022 kl 14.06
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen