Klima- og miljødepartementet vedtok før jul å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om å felle 25 ulver fordelt på fire revir i ulvesonen. Noah, Foreningen Våre Rovdyr og WWF fikk midlertidig medhold i Oslo tingrett 29. desember i stans av jakta, da de mente statens vedtak var ulovlig.

Nå har Oslo Tingrett behandla ferdig saken, og lander på å gi verneinteressene medhold i at vedtaket fra Klima- og miljødepartementet er i strid med naturmangfoldloven § 18: