125-129 ulver i Norge sist vinter

Resultatene fra vinterens ulveregistrering viser at det er registrert 125-129 ulver i Norge denne vinteren.

Sist oppdatert: 18. mai 2022 kl 17.01
Lesetid: 3 minutter

Vinterens ulveregistrering viser at det er registrert nesten samme antall valpekull som i fjor i de helnorske revirene og grenserevirene, melder Rovdata.

Men når grenserevirene som deles med Sverige medregnes, har det totale antallet ulver påvist i Norge økt fra 109-114 i fjor vinter til 125-129 denne vinteren.

Tall fra vinterens overvåking av ulv i Norge er nå publisert i en ny rapport som Høgskolen i Innlandet, Evenstad har laget på oppdrag fra Rovdata. Rapporten oppsummerer det som er dokumentert og kartlagt av ulv i landet i overvåkingsperioden fra 1. oktober til 31. mars 2021-2022.

Ulv over bestandsmålet

– I vinter er det dokumentert 12 helnorske eller svensk-norske valpekull i Norge. Totalen er den samme som i fjor, men med en nedgang fra fem til fire kull i helnorske revir og en økning fra sju til åtte kull i grenserevir, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir. Minst tre av disse skal være født i helnorske revir, og ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

– Det gir 8 norske kull i 2021. Den norske delbestanden er dermed over bestandsmålet også i år, sier Kindberg.

125-129 ulver innenfor landegrensene

Til sammen ble det påvist 125-129 ulver i Norge og grenserevir i løpet av overvåkingssesongen. Dette er en svak økning fra 109-114 ulver i fjor.

Av disse har 51-52 tilhold på norsk side, mens 74-77 oppholder seg på begge sider av riksgrensen.

31 av disse ulvene ble felt ved lisensjakt eller skadefelling, og to ble er drept i trafikken i løpet av overvåkingsperioden.

Dermed blir totalen 92-96 ulver med enten helnorsk tilhold eller med delvis tilhold i Norge i vinter etter at de døde er trukket fra, før årets kull kommer som nytt tillegg.

Stabilt antall ulverevir

I vinter ble det dokumentert fem revirmarkerende par med helnorsk tilhold. I tillegg ble det registrert to usikre ulvepar i ulvesonen som begge forsvant tidlig på vinteren.

Inkludert grenserevirene ble det totalt dokumentert 18 revir med familiegrupper eller par i vinter, det er samme antall som ved fjorårets registreringsperiode.

Utbredelsen av ulv i Norge var som de foregående vintrene hovedsakelig konsentrert til innenfor ulvesonefylkene Innlandet og Viken, med unntak av to enslige ulver i henholdsvis Trøndelag og Troms og Finnmark.

Ingen familiegrupper kun i Hedmark

Ulven har i løpet av de siste 40 årene hatt sin hovedutbredelse i tidligere Hedmark fylke, som i dag tilsvarer østre deler av Innlandet fylke.

– I år ble det for første gang på 25 år ikke påvist noen familiegrupper av ulv med fullstendig tilhold i Hedmark ved slutten av overvåkingssesongen, forteller Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet.

Les hele den nasjonale statusrapporten på ulv her: Ulv i Norge pr. 31. mars 2022. Foreløpige konklusjoner fra bestandsovervåking vinteren 2021-2022

Sluttrapporten med endelige konklusjoner om bestandsstatus for ulv i Norge og totalt i Skandinavia vinteren 2021-2022 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2022.

Publisert 18. mai 2022 kl 17.00
Sist oppdatert 18. mai 2022 kl 17.01
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen