125-129 ulver i Norge sist vinter

Resultatene fra vinterens ulveregistrering viser at det er registrert 125-129 ulver i Norge denne vinteren.

Sist oppdatert 18. mai 2022 kl 17.01

Vinterens ulveregistrering viser at det er registrert nesten samme antall valpekull som i fjor i de helnorske revirene og grenserevirene, melder Rovdata.

Men når grenserevirene som deles med Sverige medregnes, har det totale antallet ulver påvist i Norge økt fra 109-114 i fjor vinter til 125-129 denne vinteren.

Tall fra vinterens overvåking av ulv i Norge er nå publisert i en ny rapport som Høgskolen i Innlandet, Evenstad har laget på oppdrag fra Rovdata. Rapporten oppsummerer det som er dokumentert og kartlagt av ulv i landet i overvåkingsperioden fra 1. oktober til 31. mars 2021-2022.

Ulv over bestandsmålet

– I vinter er det dokumentert 12 helnorske eller svensk-norske valpekull i Norge. Totalen er den samme som i fjor, men med en nedgang fra fem til fire kull i helnorske revir og en økning fra sju til åtte kull i grenserevir, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir. Minst tre av disse skal være født i helnorske revir, og ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

– Det gir 8 norske kull i 2021. Den norske delbestanden er dermed over bestandsmålet også i år, sier Kindberg.

125-129 ulver innenfor landegrensene

Til sammen ble det påvist 125-129 ulver i Norge og grenserevir i løpet av overvåkingssesongen. Dette er en svak økning fra 109-114 ulver i fjor.

Av disse har 51-52 tilhold på norsk side, mens 74-77 oppholder seg på begge sider av riksgrensen.

31 av disse ulvene ble felt ved lisensjakt eller skadefelling, og to ble er drept i trafikken i løpet av overvåkingsperioden.

Dermed blir totalen 92-96 ulver med enten helnorsk tilhold eller med delvis tilhold i Norge i vinter etter at de døde er trukket fra, før årets kull kommer som nytt tillegg.

Stabilt antall ulverevir

I vinter ble det dokumentert fem revirmarkerende par med helnorsk tilhold. I tillegg ble det registrert to usikre ulvepar i ulvesonen som begge forsvant tidlig på vinteren.

Inkludert grenserevirene ble det totalt dokumentert 18 revir med familiegrupper eller par i vinter, det er samme antall som ved fjorårets registreringsperiode.

Utbredelsen av ulv i Norge var som de foregående vintrene hovedsakelig konsentrert til innenfor ulvesonefylkene Innlandet og Viken, med unntak av to enslige ulver i henholdsvis Trøndelag og Troms og Finnmark.

Ingen familiegrupper kun i Hedmark

Ulven har i løpet av de siste 40 årene hatt sin hovedutbredelse i tidligere Hedmark fylke, som i dag tilsvarer østre deler av Innlandet fylke.

– I år ble det for første gang på 25 år ikke påvist noen familiegrupper av ulv med fullstendig tilhold i Hedmark ved slutten av overvåkingssesongen, forteller Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet.

Les hele den nasjonale statusrapporten på ulv her: Ulv i Norge pr. 31. mars 2022. Foreløpige konklusjoner fra bestandsovervåking vinteren 2021-2022

Sluttrapporten med endelige konklusjoner om bestandsstatus for ulv i Norge og totalt i Skandinavia vinteren 2021-2022 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2022.

Publisert 18. mai 2022 kl 17.00
Sist oppdatert 18. mai 2022 kl 17.01
Relaterte artikler
Foto: Foreningen våre rovdyr
Ulv og forvaltning

Vil ha færre ulv

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo | Tlf: 21 95 14 20

Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Journalist: Atle Grønning
Annonser: Kjetil Sagen | Daglig leder: Anne Julie Saue