– Lisensfelling av jerv er det viktigste virkemidlet for å forvalte bestanden av jerv i Norge i samsvar med Stortingets fastsatte bestandsmål. I en relativt lang periode har antall årlige ynglinger ligget over bestandsmålet som er satt til 39 årlige ynglinger, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Regjeringa mener det derfor er behov for å se på mulige tiltak for å effektivisere lisensfellingen.

Annonse

Lisensfellingsperioden for jerv er regulert i rovviltforskriften, og går i dag fra 10. september til og med 15. februar.

UNNGÅ HÆÆÆ-KLUBBEN: 16 lyddempere i test

Gir fire alternativ

Regjeringen vil høre på fire ulike alternativer:

  • lisensfellingsperiode for jerv blir som i dag i perioden fra 10. september til og med 15. februar.

  • lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. august - 15. februar i hele landet.

  • lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. august - 15. februar i områder der det er åpnet for villreinjakt.

  • lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. august - 15. februar i utvalgte områder der det er åpnet for villreinjakt, som en prøveordning i en treårsperiode.

LES OGSÅ: Tips for å lykkes med jervejakt og åtejakt

Ønsker avklaring før årets reinsjakt

– Lisensfellingen av jerv har blitt mer effektiv, men vi mener det er potensiale for å kunne ta ut flere dyr gjennom ordinær lisensfelling enn det som gjøres i dag. Regjeringen ønsker derfor å se på muligheten for å gjøre endringer i lisensfellingsperioden slik at den sammenfaller med starten for villreinjakten, som er 20. august, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Det tas sikte på en endelig avgjørelse og eventuell ikrafttredelse allerede før reinsjakta starter i høst 20. august 2022. Eventuelle endringer kan dermed gjøres gjeldende fra førstkommende lisensfellingsperiode.

Høringsfristen er 29. juli 2022. Her kan du lese mer og sende inn høringssvar om lisensfellingsperioden på jerv.

Her kan du registrere deg som lisensjeger på jerv.

JAKTAMMUNISJON: Stor test av 21 homogene kuler og riflepatroner