SNO skal ta ut Rømskog-ulven

Klima- og miljødepartementet ber Statens naturoppsyn om å gjennomføre statlig uttak av ulveflokkene i revirene Rømskog og Bograngen. SNO har fått frist til å gjennomføre uttaket innen utgangen av 1. mars.

Sist oppdatert 15. februar 2022 kl 20.03
Ulv fotografert under kontrollerte forhold i tett undervegetasjon.
Statens naturoppsyn skal nå felle ulven i blant annet Rømskog-reviret, etter at den ordinære lisensfellinga ble hefta av rettens behandling av klagene fra NOAH.

Departementet mener dette er den beste løsningen slik at uttakene av ulv kan skje uten unødig opphold. Statens naturoppsyn vil nyttiggjøre seg den kunnskapen fellingslagene har om de aktuelle revirene.

– Vi ber Statens naturoppsyn om raskest mulig å sette i gang med ekstraordinære uttak av ulv på norsk side i grenserevirene Bograngen og Rømskog. Dette er en bedre og mer effektiv løsning enn å utvide lisensfellingsperioden. Det balanserer også de ulike avveininger som situasjonen krever, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Vedtatt lisensfelling hefta av dyrevernsøksmål

Klima- og miljødepartementet vedtok 22. desember 2021 å felle 25 ulver i de helnorske revirene Hornmoen og Slettås og i de norske delene av grenserevirene Bograngen og Rømskog.

Fellingskvoten ble vedtatt etter klagebehandling av rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv i ulvesonen for vinteren 2022. Statsforvalteren har på bakgrunn av nye registreringer utvidet kvoten under rovdyrjakta til 28 ulver.

Bakgrunnen for oppdraget til Statens naturoppsyn er at lisensfellingen innenfor ulvesonen i vinter først kom i gang 12. februar etter at lisensfellingen ble stanset av Oslo Tingrett like før nyttår. Det betyr at lisensfellingsperioden gikk fra 46 til fire dager.

Hensyntar yngling

I en ny kjennelse i Borgarting lagmannsrett 12. februar fikk staten medhold i at vedtaket om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen denne vinteren er lovlig.

Lisensfellingsperioden for ulv i ulvesonen starter normalt opp 1. januar, og kan vare til og med 15. februar. Avgrensingen er i utgangspunktet satt av hensyn til ulvens biologi.

Det er allerede tatt ut full kvote i Hornmoen og Slettåsrevet, med unntak av en ulv. Det er også ønskelig å fylle hele eller deler av lisensfellingskvoten for Rømskogreviret og Bograngenreviret. Dette er grunnen til at Klima- og miljødepartementet nå gir Statens naturoppsyn i oppdrag å gjennomføre det resterende uttaket.

Publisert 15. februar 2022 kl 20.03
Sist oppdatert 15. februar 2022 kl 20.03
Relaterte artikler
Foto: Foreningen våre rovdyr
Ulv og forvaltning

Vil ha færre ulv

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo | Tlf: 21 95 14 20

Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Journalist: Atle Grønning
Annonser: Kjetil Sagen | Daglig leder: Anne Julie Saue