Lisensfelling i ulvesonen kan starte

Borgarting lagmannsrett har i dag gitt staten medhold i at vedtaket om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen er lovlig. NJFF-leder Knut Arne Gjems sier at jegerne er klare.

Sist oppdatert 12. februar 2022 kl 09.45
To ulver i skogen spiser kjøtt
Lisensfellinga innafor ulvesonen er lovlig, fastslår Borgarting lagmannsrett. Dermed kan den gjennomføres som planlagt i vinter. Arkivfoto: Jo Stenersen

– Jeg konstaterer med tilfredshet at lagmannsretten gir oss medhold i at statens vedtak av 22. desember 2021 om å felle ulv i fire ulveflokker innenfor ulvesonen, er lovlig. Det betyr at det kan felles ulv innenfor ulvesonen i vinter, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– Vi vil sette i gang med lisensfelling så raskt som praktisk mulig, og vi vil om nødvendig vurdere tiltak for å sikre at hele kvoten kan tas ut i år. Jeg er opptatt av å føre en ulveforvaltning innafor rammene av Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven og i tråd med bestandsmålet, legger han til.

Kamp i rettsapparatet

Klima- og miljødepartementet vedtok 22. desember 2021 felling av ulvene i de helnorske revirene Hornmoen og Slettås, og ulvene i de norske delene av grenserevirene Bograngen og Rømskog. Fellingskvoten ble vedtatt etter klagebehandling av rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling.

Organisasjonene NOAH - for dyrs rettigheter, Foreningen Våre Rovdyr og WWF Verdens naturfond begjærte 27. desember 2021 midlertidig forføyning, med krav om at den kommende lisensfellinga måtte utsettes. Organisasjonene mente at lisensfellingskvoten i ulvesonen er ugyldig.

Oslo tingrett stansa 29. desember 2021 den forestående lisensfellinga, i påvente av videre behandling i domstolen. 29. januar 2022 kom tingretten til at departementets klageavgjørelse er ugyldig. Tingretten opprettholdt derfor forbudet mot å iverksette lisensfellinga.

Lagmannsretten mener søksmål vil tape

I kjennelse av 11. februar 2022 har lagmannsretten enstemmig kommet til at vilkårene for midlertidig forføyning ikke er oppfylt i saken. Etter lagmannsrettens vurdering er det ikke sannsynlighetsovervekt for at et etterfølgende søksmål om gyldigheten av departementets klageavgjørelse vil føre frem.

Dette innebærer at lisensfellingen i ulvesonen kan iverksettes som forutsatt i departementets klageavgjørelse.

– Lagmannsrettens kjennelse er en seier for en balansert ulveforvaltning. Det betyr at den todelte målsettinga om å ha både beitedyr og ulv i Norge kan ivaretas på en god måte. Med denne kjennelsen har vi fått en større aksept for en god forvaltning også innafor ulvesonen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide til regjeringen.no.

NJFF svært fornøyd

Leder Knut Arne Gjems i NJFF er svært fornøyd med kjennelsen, og mener dette er i tråd med gjeldende jus.

– Det er et viktig prinsipp om at man skal forvalte ulven i tråd med Stortingets bestandsmål. Vi jegerne er klare for å følge opp vedtaket i praksis, sier Gjems til JEGER.

Jakttida innafor ulvesonen avsluttes egentlig 15. februar, og Gjems mener dette er altfor kort tid. NJFF har derfor henvendt seg til Regjeringen og bedt om at rovdyrjakta forlenges til 31. mars, slik at forvaltninga kan gjennomføres i tråd med Stortingets intensjon.

– Jakta kan startes allerede på søndag hvis vi får grønt lys fra Statsforvalteren. Det skal jaktes i fire ulverevir, og det er 100–150 personer som kommer til å delta i hvert revir. Det er spådd snø i Innlandet til helga, mens det er barmark og krevende forhold i Rømskog. Jegerne klargjør for jakt og venter på grønt lys fra Statsforvalteren, sier Gjems.

Publisert 11. februar 2022 kl 17.24
Sist oppdatert 12. februar 2022 kl 09.45
Relaterte artikler
Foto: Foreningen våre rovdyr
Ulv og forvaltning

Vil ha færre ulv

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo | Tlf: 21 95 14 20

Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Journalist: Atle Grønning
Annonser: Kjetil Sagen | Daglig leder: Anne Julie Saue