Ulvestammen vokser, og i Sverige ble det ved forrige ulvetelling kommet frem til at det er 460 ulv i landet. Forskergruppen fra Skandulv har i sine beregninger basert tallene på at det er 418 ulv i landet 1. oktober, og konkludert med at det er mulig å skyte maks 84 ulver, i følge Svensk Jakt.

Begrunnelsen er at det skal være mindre enn ti prosent risiko for at ulvebestanden havner under 300 individer. Dette er modellen som Naturvårdsverket i Sverige har valgt å bruke og som i praksis hever gulvet for ulvebestanden, som tidligere var 300 ulver.