Rådene og verktøyene for å pelle den av er omtrent like mange som det er flått langs Sørlandskysten. Tick key er en amerikansk variant for å fjerne de små utyskene. Den består helt enkelt av ei aluminiumsplate med et kileforma øye. «Hudsida» av plata er flat, mens utsida er frest skrått for å få en skarp egg innover. Når du legger Tick key-øyet over flåtten og drar plata langs huden, får eggen på den V-forma kilen tak i flåttens kropp og drar den av.

I teorien fungerer dette greit, og det ser ut til å virke flott på halvstore og store flått. Vi har imidlertid ikke fått studert med lupe om den klarer dra med seg flåttens kjever.