/ Rifle

Kalde patroner

Er det forskjell på sommervarme og vinterkalde patroner? Og gjør det i så fall noe?

Sist oppdatert: 20. november 2023 kl 20.00
Rype i snøen skutt med kalde patroner
Varme og kalde patroner: Er det noen forskjell?
Lesetid: 2 minutter

Svaret på begge spørsmålene er; ja, men i sterkt varierende grad. Helt generelt er det jo slik at krutt er et fast stoff som i en kjemisk reaksjon (forbrenningen) går over i gassform, og da er det naturlig at temperaturen på kruttet i det øyeblikket den kjemiske reaksjonen starter vil ha innvirkning på forbrenningens totale trykkforløp i et innelukket rom. For eksempel i en patron. 

Ja vel, det er for så vidt et logisk og lettfattelig faktum. Men det er langt herfra til å gi noen løsning på jegerens praktiske vanskeligheter i denne forbindelse. Hvis han da i det hele tatt får noen vanskeligheter. 

Det er gjort, og gjøres hele tiden, en stor innsats fra forskere og produsenter for å kunne tilby best mulige produkter. Vi skal merke oss at fagmiljøet presiserer at det er snakk om patronens reaksjon på temperaturendringer, ikke kruttets. 

Haglepatroner
DÅRLIGERE RESULTAT: Det er hevet over enhver tvil at fallende temperatur kan resultere i lavere utgangshastighet på haglskura.

Avgjørende betydning

Det betyr at sammensetningen og tilpasningen av komponentene i en patron er avgjørende for det praktiske og totale resultatet. 

Spesielt er det forsket på ulike tennhetters innflytelse på forbrenning og trykkutvikling.

jaktammunisjon og rifle med kikkertsikte
TILFELDIG VALG: Jeg gjorde ikke noe stort ut av prøveskytinga. Det kan vi jo gjøre en annen gang. Men jeg plukket en tilfeldig patron til hagla og rifla. Begge ga resultater som er i tråd med hva fagmiljøet refererer, nemlig temperaturpåvirket, men ved prøveskyting kan du finne gode løsninger.

Men kruttet spiller naturlig nok hovedrollen. Helt generelt er det slik at dobbeltbase krutt er noe mer upåvirket av temperatur enn enkeltbase. Raskt forklart, og selvfølgelig altfor vitenskapelig forenklet, er nitrocellulosekrutt et enkeltbasekrutt mens en tilsetning av nitroglyserin gjør blandingen til et dobbeltbasekrutt. 

Kruttkornets geometri, altså størrelse og form, er meget viktig i forhold til å styre forbrenningsforløpet og dermed graden av temperaturpåvirkning. Krutt kan også tilpasses ulike behov ved å gjøre det mer eller mindre porøst.

LES OGSÅ: Presisjon og ekspansjon

modifisert krutt og tennhetter
DET ER MULIG: Ved hjelp av modifisert krutt og velvalgte tennhetter er det mulig å lage tilnærmet temperaturuavhengig ammunisjon, men det er rimeligvis en helt urealistisk løsning for det store markedet. Standardammunisjonen er i større eller mindre grad temperaturpåvirket.

Rifle

Det er med andre ord altså mulig å lage en i praksis temperaturuavhengig patron gjennom bruk av spesialtilpassede komponenter og sammensetningen av disse. Men da snakker vi om en patron i et spesielt kaliber og med ei spesiell kule. Det sier seg sjøl at ingen kommersiell virksomhet kan ta på seg denne oppgaven – og tjene penger på det. 

Men det er naturligvis gjort forsøk som beviser påstanden. Det er blant annet gjort forsøk med Natopatronen 7,62x51 der alle komponentene er spesifiserte.

skyteskive
SMÅ BLINKER: På så små blinker må treffpunktet være kjent. Det er flere ting som kan forstyrre dette. Endret utgangshastighet i kaldt vær for eksempel, kan forstyrre innskytingen. Ikke prøv å forstå hele årsaken. Skyt heller noen kontrollskudd. Da ser du feilen og kan justere.

Denne saken fra JEGER-arkivet ble først publisert i juni 2016.

Publisert 1. juni 2016 kl 12.00
Sist oppdatert 20. november 2023 kl 20.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen