Vi tester avstandsmålere og kikkerter med innebygd avstandsmåler, så som Vortex Fury HD og Zeiss Victory RF.

Moderne avstandsmålere som Leica Rangemaster CRF 2700-B, veier lite, har lang batteritid og gir presise målinger over lange avstander slik at du kan ta gode valg om du skal skyte eller ikke.

Flere avstandsmålere hjelper deg å vurdere kulebanen på våpenet ditt basert på den patronen du er innskutt med.

Avstandsmålere fungerer ved at det sendes ut en tynn laserstråle som reflekteres tilbake.