Rekkevidden først: Navnet CRF 2700-B indikerer hva vi snakker om, selv om det er yards. Oversatt til europeisk standard strekker Leica seg til 2400 meter. Maksavstand vil likevel alltid variere med luftens klarhet, lys og kontrast i punktet du sikter på. Alle lasermålere har problemer med ensfargede, ubrutte flater som for eksempel snø. Laseren trenger nemlig noe «å ta tak i» for å reflektere strålen tilbake til måleren. 

Men det skal sies at Leica-måleren er noe av det beste og mest presise vi har prøvd: Selv om vi ikke klarte å få målinger på over to kilometer, ga den som regel kjapp tilbakemelding opp til 1700-1800 m. Med klar luft og ideelle lysforhold greide vi etter et par bomskudd å måle 1950 meter.