458 kaliber er mye brukt i Afrika, men Jack Lott fikk en dårlig erfaring med 458 Win da han skjøt en bøffel som gikk til angrep og skadet ham. Etter den hendelsen stolte han ikke lenger på kaliberet og konstruerte 458 Lott som rett og slett er en utblåst 375 H&H trimmet til 71mm og tar .458 kuler. 

Det spesielle med rifler i 458 Lott er at man i et knipetak også kan skyte 458 Win patroner i dem. At 458 Win ikke bestandig ga helt vellykket resultat på bøffel og elefant skyldtes vel kanskje mer den dårlige ammunisjonen som ble brukt på den tiden.