6.5 x55 er et populært kaliber, men det har egentlig lite utvalg i ammunisjon til storviltjakt. I flere år er det vel stort sett Normas 156 Oryx som har regjert blant gode kuler med blyet loddet fast til mantelen i kaliber 6.5 x55. En meget god kule som nok har forandret 6.5 x55 Swedish fra et mindre bra kaliber til et godt kaliber til elgjakt. Etter hvert har det heldigvis kommet flere gode patroner i 6.5 x55 til storviltjakt. 

6.5 x55 til storviltjakt