Er man jeger og i tillegg studerer utmarksforvaltning, er det ikke overraskende at bacheloren handler om storviltjakt. Dette ble faktumet for Ola O. Brænd og Sara Fæste, som studerer sitt siste år i bachelorløpet på Evenstad.

Nærmere bestemt skal bacheloren dreie seg om de nye reglene for kulevekt, og om dette kan medføre endringer i fluktavstand, altså hvor langt viltet beveger seg før det faller om etter avfyrt skudd.