RWS-patroner produseres av Ruag Ammotec, som er en av de store «gutta» innen ammunisjon. Konsernet eier både Geco, Rottweil, Hirtenberger og Norma – i tillegg til nevnte RWS. Rheinisch- Westfälischen Sprengstoff-fabriken var en del av Dynamit Nobel AG fra 1931 til 2002, før de havnet i Ruag Ammotec-folden.

RWS rifleammunisjon er kjent for god kvalitet og presisjon. Flere av de beste konkurranseskytterne bruker matchpatroner fra RWS, men RWS har også et godt utvalg av jaktpatroner til det meste av vilt.