Opp gjennom årene har det stadig dukket opp nye riflepatroner. Hvor populære de har blitt, er veldig varierende. Noen har bokstavelig talt vært i skuddet en stund, for så å forsvinne mer eller mindre. Andre holder koken den dag i dag.

Populæriteten har ofte vært forskjellig i Europa og USA: På vår side av Atlanteren er mange metriske kalibre populære blant jegere og skyttere, noe amerikanerne ikke har like stor sans for.