Få tema skaper større engasjement enn hundehold. Da hundeloven fra 2003 skulle moderniseres, var engasjementet i lovarbeidet stort både fra ulike organisasjoner og privatpersoner. 

Det er ikke en ny lov, og de fleste bestemmelsene er uendret fra loven fra 2003. På noen punkter er det gjort språklige endringer for at loven skal bli lettere å forstå, men det er også kommet inn nye krav i loven. Endringen av lovens navn til lov om forsvarlig hundehold gir en pekepinn. Hva betyr endringene for det praktiske hundeholdet for oss jegere?