I lavlandet er det særlig rådyra som er utslitte etter en lang og stri vinter, og fuglene skal i gang med hekking.

Jakthund- og viltkonsulent Olav Greivstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) mener de fleste er flinke til å overholde regelverket. 

– Mange glemmer det akkurat når vi bikker månedsgrensen. Men det endrer seg når folk blir bevisstgjort på det. Likevel er det alltid noen som ikke bryr seg, og alle bikkjer vil jage om de får muligheten. Jakthundeiere som holder seg mye i sine egne terreng, vil ikke utsette vilt for lidelse, sier han.

Hyppige kontroller på Dovre

Innenfor verneområdene inntrer båndtvangen 1. mars, altså en måned tidligere. Asgeir Myhrmoen i Dovre Fjellstyre forteller at de har hatt en del problemer med at folk slipper hundene, særlig om høsten i forbindelse med jakttrening, men at det har bedret seg de siste årene.

– Vi har hatt mange kontroller både sommer, vinter og høst, både i og utenfor verneområdene. Hvor flinke folk er nå på vårparten, kommer nok an på vær og føre. I store deler av vårt område er det dårlig skiføre akkurat nå. Er det fint vær, går folk på tur nede i bygda i stedet for langt til fjells, sier Myhrmoen.

FUSKER FIDO I LOSEN? Tren elghunden ved hegn med elg

Stengte hytter i Rondane

I Rondane har det vært lite snø i vinter, og ingen problemer for reinen å komme ned på beitene. I år er det såpass lite snø i fjellet at turisthytter som Grimsdalshytta og Dørålseter holder stengt i påska.

– Vi følger ekstra godt med rundt kalvinga. Folk blir godt informert på turiststedene, og mange som driver i sauenæringen er også gode til å informere. Vi har fått standardiserte skilt ved utfartsstedene både på norsk, engelsk og tysk, slik at folk skal finne informasjon lett. Ofte er det der problemet ligger, sier Myhrmoen.

Forverring i Ål

Ål kommune har utvidet båndtvang ut oktober, en konsekvens av at Ål er den største beitenæringskommunen i Hallingdal.

– Etter 20. august er det mye beitedyr igjen i fjellet, så det er en ganske opplagt utvidelse av båndtvangen, sier Sigmund Tveitehagen i Ål Fjellstyre. Han har sjøl jakthund, i tillegg til at han er saueeier.

Tveitehagen mener å se en negativ utvikling i sitt område:

– Det har økt de siste årene. Det er mange som ikke har begreper om hva en ellers snill hund gjør. Som sauebonde så jeg i høst at 10 prosent av sauene var det ett eller annen galt med, fordi de var blitt jagd av hund. En ting er det opplagte med bitt. Det andre er de sauene som lå igjen sprengt eller med knekte bakføtter, sier han.

MER I JEGERJUSS: Et lovlydig hundeliv

Mange forstår ikke konflikten

Med nærhet til Skarvheimen og store fjellområder som er attraktive både sommer og vinter, er Ål også en stor hyttekommune.

– Det er et belastet område i forhold til turisme. Jeg skal ikke mistenke hundeeiere for at de slipper hundene sine med vilje, men av og til lurer jeg på om eierne har med bånd. Når hunden er borte i en halvtime, vet ikke eieren hva den har gjort i mellomtiden. Jeg tror det handler om manglende kunnskap. Mange skjønner ikke konflikten.

– Er det forskjell på jakthundeiere og andre hundeeiere?

– Jakthundeierne er ofte sitt ansvar mer bevisst. De vet at slike hendelser kan oppstå. For all del, bikkjer må få lov til å springe. Men jeg opplever litt for ofte at fuglehunden kommer løpende lenge før mannen, selv om det er båndtvang. 95 prosent er lovlydige. Så er det de 5 prosentene som ødelegger, sier Tveitehagen.

MÅLRETTA AVL: Avl gir mange muligheter for å skape bedre jakthunder

Endringsforslag i ny hundelov

I perioden utenom ordinær båndtvang kan kommunene med hjemmel i hundeloven § 6 fastsette utvidet båndtvang. Det kan dermed være båndtvang store deler av jaktsesongen og på ettervinteren.

Hovedregelen er at utvidet båndtvang må overholdes når hunden benyttes til jakt, jakthundtrening og jakthundprøver. Dette er presisert i hundeloven § 9.

Hvis den utvidede båndtvangen gjelder for bestemte turstier, leirplasser og områder der husdyr normalt går på beite, gjør hundeloven § 9 et unntak for jakthunder som jakter, samt jakthundtrening og -prøver. Forutsetningen er at du har tillatelse fra grunneieren.

Landbruks- og matdepartementet har sendt to forslag på høring om nye regler for båndtvang, blant annet når det gjelder kommunenes adgang til å fastsette utvidet båndtvang. I det ene alternativet foreslås det at statsforvalteren skal godkjenne noen av forskriftene om lokal båndtvang.

Fakta om allmenn båndtvang

Det er lovbestemt båndtvang for hund i tiden 1. april – 20. august. Det er unntak for hunder i reindrift, bufehund og hunder brukt i aktiv tjeneste i politi-, toll-, militær- og redningsarbeid.

Reglene om båndtvang er fastsatt i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6-9.

Den enkelte kommune kan etter gitte kriterier gi egne forskrifter om båndtvang. Det gjelder blant annet turstier og veier, skiløyper, idrettsanlegg og leir- og rasteplasser.

Kommunen kan gi forskrifter om hundehold av hensyn til alminnelig ro og orden og for å motvirke forsøpling.

Disse forskriftene kan du finne ved å søke på lokale forskrifter i Lovdata og se på den aktuelle kommunen.