Reguleringen av jakt og våpen er ikke bare en oppgave som styres av våre folkevalgte på Stortinget. Gjennom EØS-avtalen griper EU-lovgivningen inn på flere felter. Vi har tidligere i Jegerjuss sett hvordan våpenlovgivningen påvirkes av EU-direktiver. Nå har det kommet en EU-forordning om bruk av blyhagl på jakt. Gjennom EØS-avtalen blir Norge forpliktet til å gjennomføre EU-reglene, og det er planlagt en forskriftsendring fra 15. februar 2023.

Soga om blyhagl