EU-byrå ber om innspill på blyforbud

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om høringsinnspill til en sosioøkonomisk vurdering av forslaget om restriksjoner for bly i ammunisjon og fiskeutstyr. Høringsfristen er 29. august.

Sist oppdatert 15. juli 2022 kl 12.18
Tomhylser fra rifle på bakken
EU-byrået Echa avholder nå høring omkring blyforbud.

Forslaget innbærer begrensninger i omsetning og bruk av blyammunisjon til både jakt og sportsskyting, samt i fiskeutstyr.

Forslaget som ble lagt frem i mars 2021, har tidligere vært på offentlig høring og er behandlet i Echas ekspertkomiteer Rac (Risk assessment committee) og Seac (Socio-economic analysis committee).

Ifølge den sosioøkonomiske vurderingen vil restriksjonene redusere risiko og sikre samme beskyttelsesnivå for mennesker og miljø i hele EU fordi bruken av bly vil bli regulert. Det foreslås noen endringer i restriksjonene og er i den forbindelsen stilt konkrete spørsmål i høringen som berører både jakt, sportsskyting og fiskeutstyr (søkker).

HAR DU BUNKRET I TIDE? Covid og krig rammer jakta

Ekstra høring om helseeffekter av bly

Parallelt med den sosioøkonomiske høringen har Echa lansert en målrettet høring hvor de ber om innspill til data som skal brukes som støttende bevis i restriksjonen.

Dataene skal brukes for å vurdere risikoen for helseeffekter av bly i ammunisjon, og omhandler data fra Efsa (den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet) om kjøttinntak og blynivå i viltkjøtt. Echa ber om innspill til disse dataene innen 6. oktober 2022.

Ifølge det europeiske kjemikaliebyrået Echa slippes det ut store mengder bly som følge av jakt. I tillegg brukes 10.000-20.000 tonn bly til sportsskyting årlig. Bly er på den norske prioritetslista over stoffer hvor det er et nasjonalt mål om å fase ut bruk og produksjon.

HOLDT TILBAKE INFORMASJON: FACE krever ny høring om bly

Gi innspill til Echa

Endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Her kan du gi innspill til Echa om den sosioøkonomiske vurderingen. Høringsfrist er 29. august 2022. Her ligger et informasjonsskriv om forslaget til restriksjon, med mer informasjon om bakgrunnen for forslaget, videre gang i arbeidet og hvordan man kan sende inn innspill.

Echa ber også om innspill til datagrunnlaget om kjøttinntak og blynivå i viltkjøtt, som brukes som grunnlag for restriksjonen. Høringsfristen er 6. oktober 2022.

LES OGSÅ: Test av homogene riflekuler 2022

Publisert 15. juli 2022 kl 12.18
Sist oppdatert 15. juli 2022 kl 12.18
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen