/ Rifle

Covid og krig rammer jakta

Jakt- og våpenbransjen i Norge sliter med leveringsproblemer i kjølvannet av covid-19 og med usikkerheten rundt krigen i Ukraina. Bransjen har klare råd til jegerne som skal kjøpe ammunisjon og våpen.

Sist oppdatert: 19. mai 2022 kl 18.00
Rifle støttet opp av ammunisjonsesker på bord.
Trange tider: Våpenbransjen varsler knapphet på ammunisjon og våpen framover, men gir gode råd til hvordan det kan løses.
Lesetid: 4 minutter

Selv om det tilsynelatende nærmer seg normalhverdag i Norge, er det store utfordringer på globalt nivå knyttet til råmaterialer og frakt. Det varsles om svært knapp tilgang på alt våpenrelatert framover, spesielt gjelder dette kjøp av ammunisjon og ladekomponenter.

For å få tips til jegerne og nærmere innblikk i hvor lenge situasjonen vil vedvare, har JEGER vært i kontakt med Norma AS og Magne Landrø AS. Begge er distributører av våpenrelaterte produkter, og begge varsler langvarig trange tider på leveringsfronten:

Covid og krig

– Hvorfor står vi i en slik situasjon?

– Det er flere årsaker til dette nå. Den største utfordringen er mangelen på råmaterialer. Dette gjelder eksempelvis stål og bly, forteller salgssjef Vegard Jørgensen i Norma AS.

Den andre utfordringen er knyttet til frakt og tilgang på containere: Stålhagl og en del blyhagl kommer fra Kina, der Shanghai som utskipingshavn er nedstengt på sin andre måned grunnet covid.

– Det medfører store forsinkelser og usikkerhet knyttet opp mot oppsatte leveringsdatoer når det gjelder å kjøpe ammunisjon, ikke bare for oss, men på tvers av bransjene.

– I tillegg er situasjonen i verden slik at det er et behov for militær produksjon. Det er bare en gitt kapasitet på fabrikkene, noe som igjen påvirker det totale bildet, sier salgssjefen.

En «perfekt storm» i våpenbransjen

– Hvordan bør forbrukere forholde seg til dette? Er det førstemann til mølla?

– Folk behøver ikke å få helt panikk med å fylle opp lagrene. Men tenk heller smart og vær tidligere ute enn du vanligvis har vært. Det vil si ikke vent til 1. september med å kjøpe ammunisjon. Da kan det fort bli vanskelig, sier Jørgensen.

Han ser umiddelbart ikke noe lys i tunnelen fordi det er så mange problemer som slår inn samtidig, nærmest som en perfekt storm.

– Per i dag blir det bare spekulasjoner, men jeg ser for meg at stabile leveranser vil være en utfordring gjennom hele 2022. Per nå ser faktisk også 2023 vanskelig ut. Det er iallfall ingen snarlig løsning, siden det er et såpass globalt problem.

Det som gjør situasjonen ekstra utfordrende i Norge, er at Klima- og miljødepartementet har kommet med nye blyhagl-regler. I henhold til Ramsar-konvensjonen, en internasjonal avtale om bærekraftig bruk av våtmarker, blir blyhagl i praksis tilnærmet forbudt fra 15. februar.

– Det kan bli en utfordring om vi får lignende retningslinjer for rifle. Hvis omstillingen går for fort, klarer ikke fabrikkene å svare med maskiner til produksjon, sier Jørgensen.

LES OGSÅ: Er det forskjell på varme og kalde patroner?

– Alt er på etterskudd

Hos Magne Landrø AS er det lignende utfordringer:

– Enkelt sagt ligger vi hele tiden på etterskudd. Vi bestiller store sendinger, men lastebil etter lastebil er allerede solgt tom før den rekker fram til oss, forteller Morten Landrø ved Magne Landrø AS.

– Vi har godt med treningsammunisjon til rifle på lager, men jaktammunisjon er det verre med. Det skyldes store utfordringer knyttet til frakt, prisøkninger og knapphet på ressurser, sier Landrø.

De prøver så godt de kan å få levert til flest mulig, men Landrø omtaler dette som et bransjeproblem nå.

– Det som er spesielt nå, er at prisene har eksplodert og at alt skjer på samme tid. Den prisen som vi bestiller for, vet vi ikke om gjelder når varene kommer.

Varsler prisøkning

– Noen tror kanskje at vi skrur opp prisene for å tjene mer. Det er ikke sannheten: Prisøkning er noe som skjer årlig, med valutakurs som den «store, stygge ulven». Det som er uvanlig nå, er at økningen skyldes råvaremangel og transport, forteller Morten.

– Selv om vi ikke handler fra Kina, så påvirker nedstengingen av Shanghai frakten mellom Finland og Norge, utrolig nok. Så alt henger sammen, og man må se det totale bildet, sier Morten.

– Vil det bli et problem for folk å kjøpe ammunisjon?

– Fabrikkene klarer nok ikke å løse problemene i nærmeste framtid, da utfordringene står i kø hos dem. Det kan være manko på eksempelvis messing eller tennhetter, noe som var tilfelle tidligere i vinter.

– Oppfordringen vår er å unngå hamstring, men ligge litt i forkant og samtidig være mer åpen på valg av ammunisjon. Norge er veldig lite i det store bildet, så vi kan ikke gjøre så veldig mye med prisene. Men til gjengjeld så har vi gode produsenter som står på så godt de kan også. Det er iallfall ikke viljen det står på, forsikrer Landrø.

Publisert 19. mai 2022 kl 10.02
Sist oppdatert 19. mai 2022 kl 18.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen