Underveis i blyforbud-prosessen etterspurte FACE grunnlagsinformasjon fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA, European Food Safety Authority). FACE er kritiske til rapporten, og mener det er flere feil i fremstillingen. 

– Vi er kritiske både til datagrunnlaget, presentasjonen og analysen av hvilken påvirkning dette har på helse og miljø, forteller Larsson til JEGER. FACE (European Federation for Hunting and Conservation) representerer 7 millioner jegere gjennom medlemsorganisasjoner som NJFF, Svenska Jägareförbundet m.fl.