Jakt og jegere gjennom 11.500 år

Det er ikke sjelden at vi jegere snubler over spor etter fortidens jegere – særlig på reinsjakt. 24. juni åpner Historisk museum utstillingen «Jegeren» der du kan se utviklingen over 11.500 år.

Sist oppdatert 22. juni 2022 kl 18.00
Jernalderjeger på ski
Jernalderjeger på ski. Foto: Innlandet fylkeskommune

Hva er likheten mellom den moderne norske jeger og de første steinaldermenneskene? Når Historisk museum i Oslo 24. juni åpner utstillingen «Jegeren», kan du gjennom gamle og nye fangstredskap, samt lære hvordan jakta har utviklet seg de siste 11.500 årene.  

Norge er et land fullt av jakttradisjoner fra isen trakk seg tilbake, og som fortsatt er levende i dag. Mange spor og historier fra jakt er godt bevart, også på ulike museer.

En del av dette er nå plukket fram fra lager og magasin på Historisk museum i Oslo og vil bli stilt ut i utstillingen «Jegeren». Der prøver man å trekke de store linjene og plassere jakta i en sammenheng.

MODERNE JEGERE: Statsadvokat tror ikke noen vil ta ut tiltale for bruk av termisk

Fangstgrop for rein i høyfjellet.
Fangstgrop: I reinsfjellet finner man ofte både buestillinger, ledegjerder og fangstgroper, slik som her i Valdres. (Foto: Jostein Bergstøl)

Med føttene rotfestet i en jakttradisjon

Under jakta kan en jeger finne spor etter tidligere tiders jakt og fangst. Dette gir en følelse av å videreføre en viktig og gammel kultur som tidligere var nødvendig for å overleve.

– I denne utstillingen kan du se hva de første jegerne jaktet på og våpnene som de brukte. Utstillingen viser hvordan jaktmetoder og utstyr har endret seg fra steinalderens første pilspisser til moderne jaktrifler, forteller Jostein Bergstøl.

Førsteamanuensisen ved Historisk museum som er ansvarlig for utstillingen, er jeger selv. Målet har vært å vekke noen tanker omkring vår egen jakt.

– Rifla du har med på jakt i dag er vår moderne versjon av det du ser i montrene. Jegere gjør det samme i dag som jegerne før i tiden, men på en annen måte, sier Bergstøl.

JEGERJUSS: Dette må du passe på når du skal leie jaktterreng

Piler fra jernalderen.
Piler fra jernalderen. Foto: Kulturhistorisk museum

Fra pilspiss til rifle

Hovedattraksjonen i utstillingen er en lang vegg med våpen. De aller eldste pilene, ca 11.000 år gamle, er det bare små flintspisser igjen av.

Med varmere klima smelter breer og fonner i høyfjellet. Det innebærer at det de siste årene har kommet frem utrolig godt bevarte piler med skaft. Noen av dem har til og med styrefjærene bevart.

Utformingen av spissene har endret seg mye. Det er brukt mange ulike materialer i spissene, så som flint, kvartsitt, skifer, skjell (ferskvannsmusling), bein, gevir og jern.

– Videre kan vi friste med en modell av ei fangstgrop for elg, en fuglepil med kløftet spiss for å knekke vingene og noen jaktredskaper for jakt på havet, forteller Bergstøl.

VIKTIG VILTFORVALTNING: Oppfordrer til riktig bruk av "Sett og skutt"

Rein på snøfonn
Fonn med rein (tamrein) i Valdres. Det er smeltet frem en kniv fra vikingtiden og piler fra jernalderen under denne fonna. Foto: Jostein Bergstøl

Sett med jegernes øyne

Som grunnlag for utstillingen er flere jegere i forkant intervjuet om jaktas betydning. Intervjurunden avdekket at mange jegere er opptatt av kjøtt og matproduksjon. I tillegg var det sosiale viktig for mange, spesielt praten rundt bålet når jaktdagen er over. Jegere med hund trakk også fram samarbeidet mellom jeger og hund som inspirerende.

Og det er ikke noe nytt: På utstillingen kan de hundeinteresserte se skjelettet av en hund som døde i fjellet for 500 år siden.

En tann er for tiden til DNA-analyse, og man venter fremdeles spent på svaret om hva slags hunderase det har vært. Og om du lurer på hvordan hundehalsbåndene så ut i middelalderen, så kan du også se dette.

– Videre kan du lære om jakt med falk og hauk, noe som fremdeles er et overklassefenomen enkelte steder i Europa. Mange av disse falkene ble fanget blant annet på egne falkfangerhytter her i Norge, opplyser Bergstøl.

JEGERJUSS: Krangler du med jegernaboen om naborett i utmarka?

Arkeolog med bronsealder-bue funnet i snøfonn.
Jostein Bergstøl med bue fra bronsealderen. En enda eldre bue kan ses på utstillingen. (Foto: Espen Finstad, Innlandet fylkeskommune)

Jeger og kriger

I utstillingen kan du også se en fantastisk flott grav fra vikingtiden, hvor det ligger både kriger- og jegerutstyr. Denne kombinasjonen var vanlig:

Det fins flere koblinger mellom kriger og jeger gjennom historien. Dette ser man særlig når det gjelder utvikling og håndtering av våpen. Men jegere ble også regnet som gode krigere.

– Godbitene i utstillingen er mange, og gir rom for refleksjon. Vi håper mange jegere tar med seg familien for å se og lære om jakt og jaktutstyr på museet, sier Bergstøl.

Utstillingen «Jegeren» på Historisk museum er tilgjengelig ut september. Du kan også søke etter @secretsoftheice på Instagram og Facebook for å lære mer om arkeologenes arbeid i høyfjellet.

Publisert 21. juni 2022 kl 10.00
Sist oppdatert 22. juni 2022 kl 18.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen