Statsadvokaten ved Trøndelag statsadvokatembeter bekrefter stor interesse knytta til avgjørelsen om å henlegge anmeldelsen mot Kristoffer Clausen. Også andre politidistrikt har henvendt seg for å bli orientert om avgjørelsen. Politiadvokat Amund Sand som først henla anmeldelsen fra Miljødirektoratet, Noah og Rovviltets Røst, skal derfor presentere saken og avgjørelsen i Økokrims fagblad.

– Det betyr at politietterforskere og påtalejurister blir godt kjent med bakgrunnen for henleggelsen. Når Miljødirektoratet i tillegg har beslutta å ikke anmelde slike saker framover, kan jeg vanskelig se for meg at andre politidistrikt vil ta ut tiltale. Men det er opp til den enkelte påtalejurist å vurdere de konkrete sakene, understreker Wikdahl.