Han vedgår riktignok at han i forkant av høstens anmeldelse var godt kjent med Miljødirektoratets synspunkter omkring termisk. Likevel hadde han sin oppfatning om at det han gjorde var helt lovlig.

JEGER mener: En avklaring som Miljødirektoratet og NJFF for lengst burde besørget