Lagdommeren ved Borgarting lagmannsrett drøfter problemstillinga juridisk i en artikkel publisert i tidsskriftet Lov og Rett (7/2017).

– Det opprinnelige lovforbudet handler om å paralysere vilt ved hjelp av lys. Kanskje kan lovteksten tøyes til å omfatte utstyr som sender usynlig lys mot målet, legger Aas til, før han avgir en knusende dom: