/ Leder

Termisk trøbbel gjennom viltloven

Det skal bli interessant å se utfallet når en sak om termisk utstyr for første gang skal prøves juridisk opp mot viltlovens paragraf om kunstig lys.

Sist oppdatert: 10. desember 2021 kl 18.30
harejakt redaksjonell leder jeger åsgeir størdal
Redaktør Åsgeir Størdal mener Stortinget snarest må gi ei ryddig avklaring i loverket på om termisk utstyr er tillatt på vanlig jakt.
Lesetid: 3 minutter

JEGER har skrevet mye om viltloven, kunstig lys og uklar juss, etter hvert som ulike typer nattoptikk og termisk utstyr er blitt teknologisk og økonomisk tilgjengelige for den «vanlige» jeger – i den grad han/ hun finnes: 

Norsk jakt har mange former. Derfor er det viktig at diskusjonen om termisk ikke blir en debatt som ender i bedømming av andres jakt.

Mens noen driver jakt som ekstremsport i bratte hjortelier, finner andre spenning i stille venting på bøen. Spørsmålet må være hvilket utstyr som er tillatt – og hvorfor noe eventuelt ikke tillates.

LES OGSÅ: Lagrettsdommer mener Miljødirektoratet ikke har lovhjemmel for å forby termisk

Jaktetiske veivalg

Jaktetisk vil vi at viltet skal ha en fair sjanse. Likevel grenser noe jakt mot forvaltningsmessig avskyting.

I tillegg bør vi ha best mulig utstyr for å minske sjansene for feilskyting og skadeskyting. Når ny teknologi utvikles, gir det noen veivalg for sikker jakt.

Slike valg skal tåle samfunnets debatt også utenom jegerkretser. Til tross for økende jaktmotstand, har norske jegere brei støtte. Det er ikke gitt at høyteknologi og militært utstyr finner klangbunn hos folk som pepres av fanatisk dyrevern-propaganda. Da er det viktig å gå ut med saklig argumentasjon.

«JEGERs mål er å få klarlagt viltloven på vegne av norske jegere som nå står i skvis med Miljødirektoratets omstridte lovtolkning, og ikke sjøl får velge verktøy.»

Miljødirektoratets rolle

Desto viktigere er det da at jaktas eget fagdirektorat leder an i debatten på en troverdig måte, og ikke svelger påstander som på kort sikt styrker eget standpunkt.

For i diskusjoner omkring nattjakt og teknologi kan man spørre seg om direktoratets holdning er «svaret er nei – hva var spørsmålet?»:

Daværende Direktoratet for naturforvaltning fikk en nesestyver da et utvalg utreda nattjakt i 2011. Det endte med ei lovmessig avklaring som ga rett til jaktinteressene med NJFF i bresjen.

Derfor blir det interessant å se hva som skjer hvis termisk utstyr prøves for en domstol opp mot viltlovens paragraf om kunstig lys. 

JEGERs agenda

Noen spør om JEGER har en agenda; om vi vil forby termisk eller driver heksejakt på Kristoffer Clausen. Begge deler er helt feil. 

Clausen har fått spørsmål som bør svares ut når han som jaktkjendis offentlig bruker utstyr som statens forvaltningsorgan for jakt mener er ulovlig slik han bruker det.

Clausen har lest og godkjent sine egne sitat skriftlig, så da forventer vi at en presumptivt ærlig og oppegående person som Clausen klarer å skille snørr og skjegg.

JEGERs mål er derimot å få klarlagt viltloven på vegne av norske jegere som nå havner i skvis på grunn av Miljødirektoratets omstridte lovtolkning, og ikke sjøl får velge verktøy. Vi har tidligere på lederplass påpekt det uholdbare i dagens rettssituasjon.

Det blir interessant å se om påtalemyndighetene denne gangen velger å ta ut tiltale på såpass uklart grunnlag. Og enda mer interessant blir det å se hva Stortinget som lovgiver vedtar når viltloven snart revideres.

Publisert 2. desember 2021 kl 19.03
Sist oppdatert 10. desember 2021 kl 18.30
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen