De nye reglene for sett elg og sett hjort, skapte stor diskusjon i jegermiljøene da instruksen kom i 2018. Sindige jegere fant det plent ulogisk at når den 10-taggers elgoksen hadde passert to av postene, skulle den brått telle som to dyr.

Kanskje var det et pedagogisk problem å få forklart hva man faktisk teller; at statistikken brukes til å beregne en indeks for bestandsutvikling, ikke en eksakt bestandsstørrelse. For når man bruker antall vilt sett per jegerdag, ga den gamle instruksen noen feilkilder: